Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Voor wie

Voor wie?

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Dit kunnen mensen zijn met vergevorderde dementie, mensen met zwaar psychiatrische problematiek of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Welke Wlz-zorg kunt u krijgen?

Heeft u een indicatie voor langdurige zorg, dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt krijgen. U kunt kiezen voor verblijf in een instelling, maar u heeft ook de mogelijkheid om de zorg thuis te regelen.

Verblijf in een instelling
Bij verblijf in de instelling is inbegrepen de noodzakelijke verzorging, verpleging, behandeling en hulpmiddelen en vervoer naar dagbestedingsactiviteiten. U kunt er ook voor kiezen om thuis te wonen. U kan dan de zorg op verschillende manier regelen.

Modulair pakket thuis (mpt)
Bij het mpt bepaalt u zelf welk deel van de zorg u van een zorginstelling wilt krijgen welk deel u zelf regelt met een persoonsgebonden budget. Met het mpt krijgt u geen maaltijden en geen hulp bij het huishouden.

Volledig pakket thuis (vpt)
Met een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen woning wonen. U krijgt daar de zorg van een door u gekozen zorginstelling. Dit omvat alle zorg en ondersteuning waarvoor u een Wlz-indicatie heeft. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een pgb organiseert u zelf uw zorg en kiest  u zelf wie uw zorgverleners. Met elke zorgverleners sluit u een zorgovereenkomst af. Er worden eisen gesteld aan het pgb. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Bron: Ministerie VWS.

Factsheet langdurige zorg

Alle informatie over langdurige zorg op een rij (PDF)

Afbeelding