Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Toegang tot de langdurige zorg

  • U vraagt een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de voorwaarden, namelijk dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij u moet zijn. Op de website van het CIZ vindt u informatie over waar en hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt.
  • Het CIZ gaat met u in gesprek en verzamelt ook informatie over uw situatie. Dit betreft uw gezondheid en leefomstandigheden. Als u recht hebt op zorg vanuit de Wlz, dan bespreekt het CIZ met u wat u zelf wilt en kunt doen en welke hulp u al krijgt van familie, vrienden of buren. Op basis van deze informatie stelt het CIZ voor u een zorgprofiel vast. In een zorgprofiel staat de aard, inhoud en omvang van de zorg die u nodig heeft.
  • Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u en het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt contact met u op om, zo nodig, u te helpen met het vinden van een zorgaanbieder. U kunt dan nadere afspraken maken over de zorgverlening. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. (Bron: VWS)
Afbeelding