Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ondersteuning bij…

Cliëntondersteuners kunnen u helpen bij het regelen van Wlz-zorg die aansluit op wat u nodig heeft. Zij bieden ondersteuning bij:

Invulling van de zorg

  • Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor een 'modulair pakket thuis' (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb).
  • Bemiddeling als u vindt dat u verkeerde zorg, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg krijgt of als u meent dat zorgaanbieder het zorgplan niet goed nakomt.

Informatie en advies

  • Informatie en advies over de manieren waarop u de zorg vorm kunt geven, het zorgaanbod, cliëntenrechten en uitleg over relevante processen met betrekking tot wachttijden, zorgtoewijzing en plaatsing/start van de zorglevering.

Opstellen, evaluatie en bijstellen zorgplan

  • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan en bij de zorgplanbesprekingen.

Kiezen van een passende zorgaanbieder

  • Als u heeft gekozen voor zorg in een instelling of voor een vpt, mpt of pgb adviseren en begeleiden naar een geschikte zorgaanbieder.

Hoe werken onze cliëntondersteuners?

De cliëntondersteuner gaat uit van uw vraag en van wat u nodig heeft. Samen met u bepaalt hij/zij welke oplossingen u wenst en biedt ondersteuning bij het realiseren van deze oplossingen. Waar u dit wenst of nodig vindt, wordt ook uw netwerk betrokken. De cliëntondersteuner neemt uw vraag niet over, maar ondersteunt u en uw netwerk om naar vermogen oplossingen te vinden en te realiseren. Betreffen uw vragen andere terreinen dan de Wlz, dan zorg de cliëntondersteuner, met toestemming van u, dat u in contact komt met andere zorg- of dienstverleners, die u hierbij kunnen helpen.

Afbeelding