Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Langdurige zorg

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning?

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wet langdurige zorg-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. U kunt hiervoor kosteloos terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland. De cliëntondersteuners werken vanuit de regio, waardoor zij de cliënt goed kunnen informeren over de (zorg)mogelijkheden in die betreffende regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod.

Informatie en advies

De onafhankelijke cliëntondersteuners bieden:

  • Hulp bij het kiezen van een passende zorgaanbieder.
  • Ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en het zorgplan.
  • Bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen.

Onafhankelijke hulp

De cliëntondersteuners bij Zorgbelang Zuid-Holland zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren. We werken altijd vanuit het belang van de cliënt, en helpen om weloverwogen keuzes te maken voor zorg die op dat moment het beste past. De cliëntondersteuners gaan vertrouwelijk om met de verstrekte informatie.

Contact

De cliëntondersteuners helpen u graag verder. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken onder telefoonnummer (0900) 243 81 81 (lokaal tarief)

Of via de mail: clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl.

De ondersteuning is gratis.

Verwerking persoonsgegevens

Voor het verlenen van individuele dienstverlening hebben wij persoonsgegevens van onze cliënt nodig. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en we gaan er vertrouwelijk mee om. Het privacyreglement van Zorgbelangenorganisaties beschrijft alle belangrijke zaken rond de persoonsverwerking door het Adviespunt Zorgbelang zoals de doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens, de rechten van onze cliënten en de bewaartermijn. U kunt ons privacyreglement hier raadplegen.

Afbeelding