Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vragen en klachten over de Wmo of jeugdwet

De Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor hun burgers. Onder de Wmo vallen voorzieningen als huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, vervoer en woningaanpassingen. Onder de Jeugdwet vallen activiteiten als preventie en opvoedondersteuning. In een persoonlijk gesprek wordt met u besproken wat u zelf kunt doen met hulp van mensen in uw omgeving. Is dit niet voldoende, dan komt u in aanmerking voor een voorziening in de Wmo of Jeugdwet.

Als u niet tevreden bent

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over het gesprek met of het besluit van de gemeente. Ook kan het zijn dat uw onvrede gaat over de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder of leverancier.

Uw ervaring met de Wmo

Uw ervaring kunt u melden bij het Meldpunt Zorg. Dit kan via http://zorgbelang-zuidholland.nl/advies/meldpunt-zorg-wmo-en-jeugdhulp/  of telefonisch via (088) 929 40 19.

Vragen of klachten over de Wmo

Wilt u niet alleen een melding doen, maar ook advies wat u kunt doen met uw klacht? Dan kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang via dit formulier, e-mail adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl  of telefoon (088) 929 40 19.

Vertrouwenspersoon Wmo

Met de gemeenten Zwijndrecht en Sliedrecht heeft Zorgbelang Zuid-Holland een contract voor een Vertrouwenspersoon Wmo.

Wat is een vertrouwenspersoon Wmo

De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke persoon, in dienst van Zorgbelang Zuid-Holland, die met u zoekt naar een oplossing voor uw vragen of klachten op het gebied van de Wmo, als u er met de gemeente of zorgaanbieder niet uitkomt.

Wat doet de vertrouwenspersoon Wmo

Samen met u brengt de vertrouwenspersoon in kaart wat er is gebeurd, waar het fout is gegaan en welke oplossing u wilt. De vertrouwenspersoon bespreekt met u welke stappen ondernomen moeten worden om tot deze oplossing te komen en ondersteunt u bij deze stappen.

De vertrouwenspersoon geeft uitleg over besluiten van de gemeente en uw rechten en plichten.  Ook kan hij/zij u helpen bij het schrijven van een bezwaar of klachtbrief, met u mee gaan naar een gesprek of bemiddelen tussen u en de gemeente of zorgaanbieder.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon Wmo

  • Uw vragen en uw wensen staan centraal.
  • Het gesprek met de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming wordt niets doorgegeven aan anderen.
  • De vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
  • De vertrouwenspersoon is gratis.

Contactgegevens vertrouwenspersoon Wmo

Voor bewoners van de gemeente Zwijndrecht en Sliedrecht

De vertrouwenspersoon Wmo is op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: (088) 929 40 30
E-mail: vertrouwenspersoonwmo@zorgbelang-zuidholland.nl

Bewoners van de gemeente Zwijndrecht kunnen ook in contact komen met de Vertrouwenspersoon via het Meldpunt Wmo en Jeugd van Zwijndrecht. Dit kan op www.zwijndrecht.nl via de button Melding doen.

Een vertrouwenspersoon in uw gemeente?

Vindt u het belangrijk dat er in uw gemeente ook een vertrouwenspersoon komt? Wij hebben een aanbod voor gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl of Nel van Roon, nvanroon@zorgbelang-zuidholland.nl, telefoon (088) 929 40 00.

Afbeelding