Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Vraag van de maand

Zorg voor haar baby

mei 2017

Met vragen of klachten over de zorg kunt u terecht bij de medewerkers van het Adviespunt Zorgbelang. Een voorbeeld uit de praktijk van het Adviespunt.

Nerveus belt mevrouw Fransen het Adviespunt nadat ze zojuist een gesprek heeft gevoerd met het WMO loket van haar gemeente.  Ze vertelt dat ze na een ziekenhuisbezoek een dubbele hernia blijkt te hebben waaraan ze zo snel mogelijk geopereerd moet worden.  Het kan de volgende dag zijn, maar uiterlijk binnen 6 weken.  Ze moet de oproep afwachten.

Mevrouw Fransen heeft echter een baby van 10 maanden waar ze maatregelen voor moet treffen. Ze belde dan ook haar gemeente  om hulp te vragen voor de verzorging van haar baby zodra ze wordt opgenomen.  Tot haar grote schrik kreeg ze te horen dat ze een man had die dat zou kunnen doen. Die kan echter geen maanden vrij nemen van zijn werk.  Vervolgens werd haar verteld dat het ongeveer 6 weken kan duren om de aanvraag in behandeling te nemen.  Die tijd heeft mevrouw echter niet. Zodra ze een oproep krijgt heeft ze direct hulp nodig. Ze wil nu weten wat haar rechten zijn.

Zorgbelang antwoordt

Mevrouw heeft recht op maatwerk van de gemeente. De gemeente kan niet eisen dat haar man een paar maanden niet gaat werken om voor hun kind te zorgen. Afgestemd moet worden wat haar man wel en niet kan. De gemeente moet dan de noodzakelijke hulp bieden. In de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorgeschreven dat gemeenten bij spoedzaken een tijdelijke maatwerkvoorziening moeten treffen.

Aan mevrouw Fransen worden de onderliggende regels zowel van de  VNG als de rijksoverheid nog per mail doorgestuurd zodat ze met die informatie haar recht op zorg bij haar gemeente kan onderbouwen.

Heeft u een vraag of klacht over de zorg? Dan kunt u bellen naar (0900) 243 70 70 of mailen naar adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl. U kunt ook het digitale formulier invullen.

Archief vraag van de maand

Een overzicht van eerder gepubliceerde uitgaven van 'Vraag van de maand'

Vraag van de maand
Afbeelding