Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een second opinion aanvragen?

Vooral bij ingrijpende behandelingen hebben mensen de behoefte om daar nog eens met een andere deskundige over te praten. Een grote groep aarzelt aanvankelijk en is bang dat de arts een tweede mening opvat als een motie van wantrouwen. Als een patiënt na afloop van een gesprek met een arts nog twijfels en vragen heeft, is het verstandig om die te bespreken met de huisarts of de specialist zelf. Als de twijfels blijven kan, indien gewenst, een tweede mening van een andere arts gevraagd worden.

De ervaring wijst uit dat veel hulpverleners en zorgverzekeraars het recht op een tweede mening erkennen. Wel is het raadzaam om de behandelend arts ervan op de hoogte te stellen als u voor een second opinion gaat. In principe wordt een second opinion door de verzekering vergoed maar bij veel verzekeraars zit deze vergoeding in de aanvullende pakketten. Controleer vooraf hoe uw verzekering hiermee omgaat.

Mag ik veranderen van huisarts?

U heeft het recht op vrije keuze van hulpverlener. Dit geldt dus ook voor de keuze van de huisarts. In de praktijk is het vaak niet eenvoudig is om te veranderen van huisarts. Zo kan het voorkomen dat u niet in de praktijk van uw keuze terecht kan omdat de afstand tussen uw huis en de praktijk van een huisarts te groot is, waardoor hij ingeval van spoed niet tijdig bij u kan zijn. Ook kan het voorkomen dat de praktijk van de door u gekozen huisarts vol is. Soms maken huisartsen onderlinge afspraken die de overstap naar een andere huisarts beperken.

 

Afbeelding