Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Klachtmogelijkheden in de zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt.Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met ingang van 1 januari 2017 gelden de volgende drie verplichtingen voor alle zorgaanbieders, zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren:

  • Het aanstellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris,
  • Het beschikken over een klachtregeling,
  • Aangesloten zijn bij een geschillencommissie.

De Wkkgz heeft als doel een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten.De klachtenfunctionaris en/of cliëntondersteuner kan op een laagdrempelige wijze de klager ondersteunen bij het oplossen van de klacht; door te informeren over de klachtprocedure, hulp te bieden bij het op schrift zetten van de klacht, de klacht te analyseren en zo nodig te bemiddelen.

Als de cliënt na de behandeling van de klacht zich niet kan vinden in de uitspraak van de zorgaanbieder, kan hij of zij naar de geschillencommissie. Hier zijn wel voorwaarden en kosten aan verbonden.

Afbeelding