Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Individueel advies

Langdurige zorg

U valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) als u 24 uur per dag op zorg bent aangewezen. Dit kan verpleging en verzorging zijn, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg. Ontvangt u deze zorg al of gaat u hier binnenkort gebruik van maken? Dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg. Lees verder.

Gezondheidszorg

U kunt bij ons terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. We geven informatie en advies over onder andere huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener. Wilt u advies over hoe u uw zorg of hulp kunt regelen?  Ervaart u knelpunten en komt u er zelf niet uit? Wij helpen u verder.  Lees verder.

Vertrouwenspersoon Wmo

De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor hun burgers. Als u niet tevreden bent over het gesprek dat de gemeente met u voert kunt u hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon Wmo. Lees verder

Privacyreglement

Voor het verlenen van individuele dienstverlening hebben wij persoonsgegevens van onze cliënt nodig. Lees verder

Klachtenprocedure

Voor iedereen die contact heeft gehad met Zorgbelang Zuid-Holland en daar een klacht over heeft. Lees verder

Afbeelding