Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Programma Gezonde zorg, Gezonde regio

V.l.n.r.: Arnoud Weermeijer (lid raad van bestuur Alrijne Zorggroep), Robert Boersma (bestuurder Zorgbelang Zuid-Holland), Gelf Jan Wieringa (bestuurder Rijncoepel), Hans van Selm (bestuurder Alphen op één lijn!), Ton van Houten (voorzitter raad van bestuur Zorg en Zekerheid), Gerard de Ruijter (directeur SCAL Medische Diagnostiek). Foto is gemaakt op 30 juni 2015.

Programma Gezonde zorg, Gezonde regio

Wij zijn de initiatiefnemers van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio:

Met GGD Hollands Midden verkennen wij de mogelijkheden voor samenwerking.

Om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden mét behoud van kwaliteit, werken we toe naar zorg-op-maat. Door protocollaire zorg af te stemmen op de individuele patiënt, voorkomen we zowel over- als onderbehandeling. Hiervoor moeten patiënten en zorgverleners inzicht krijgen in individuele (actuele en historische) gezondheidsdata. Dat leidt tot een betere kwaliteit van zorg, tevreden patiënten en meer gezondheid in Zuid-Holland Noord. Daarnaast krijgt de zorgverlener goede ondersteuning en dalen de zorgkosten.

Lees over zorgoptimalisatie en de pilots innoveren behandelrelatie

Afbeelding