Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2

Probleem:

In de dagelijkse praktijk wordt deze groep patiënten vaak overbehandeld en wordt er gestreefd naar te lage HbA1c-waarden. Vaak hebben patiënten ouder dan 80 jaar geen voordeel van een scherpe glykemische instelling. Die wordt bij oudere patiënten geassocieerd met een hypoglycemie, vallen en ziekenhuisopnames. Dit komt vooral voor bij patiënten met met co-morbiditeit en polyfarmacie. Medicatie wordt niet aangepast aan de leeftijd, er is onvoldoende maatwerk.

Aanpak:

Ontwikkelen van een nieuw handvat voor medicatieverandering voor deze doelgroep. Scholing aan betrokken zorgverleners. Shared decision making tussen zorgverlener en patiënt over eventuele medicatieverandering en verdere begeleiding.

Kennistechnologie:

De praktijkondersteuner maakt een uitdraai van 80+ diabetespatiënten met een HbA1C van <64 met behulp van het huisarts-/keteninformatiesysteem. Stizon ondersteunt het onderzoek met analyses van cijfers uit het HIS.

Resultaat:

De pilot loopt nog. De verwachting is dat de interventie leidt tot minder hypoglycemie, vallen en ziekenhuisopnames. Er is passende zorg mogelijk; juiste indicatie/medicatie voor de individuele patiënt. In een tussenmeting nemen de zorgkosten met 12% af. De werkwijze levert een goede ondersteuning op voor zorgverleners; praktijkondersteuners geven aan dat werkwijze goed is toe te passen.

Pilotlocaties:

 • Huisartspraktijk Wantveld
 • Huisartspraktijk Stevenshof
 • Huisartspraktijk Irisplein
 • Huisartspraktijk Prelude

Aantal patiënten:

Ongeveer 130 patiënten van 80 jaar en ouder met diabetes en een HbA1C <64 zijn in de pilot geïncludeerd. In de hele regio van Gezonde Zorg, Gezonde Regio vallen ongeveer 520 patiënten binnen de doelgroep.

Werkgroep:

 • Suzanne Bakker, huisarts en kaderarts diabetes, Gezondheidscentrum Stevenshof
 • Adriaan Timmers, huisarts n.p., voorheen GZC Wantveld, ICT adviseur Rijncoepel
 • Huib Hoogendijk, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
 • Berber Snoeijer, R&D Manager, STIZON
 • Luuk Goede, data scientist, STIZON
 • Marjo van Oosten, POH huisartsenpraktijk Irisplein
 • Nienke Kelderman, internist Alrijne ziekenhuis
 • Nelleke Wouters, projectleider, Reos

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Afbeelding