Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2

Probleem

Patiënten met diabetes mellitus type 2 van 80 jaar en ouder hebben geen voordeel van een lage gemiddelde instelling van het bloedglucose. Het voordeel hiervan neemt af na een langere diabetesduur en bij het ouder worden. Deze patiënten worden overbehandeld en wordt er gestreefd naar te lage gemiddelde bloedglucose(Hba1C). De NHG standaard diabetes mellitus type 2 (2013) geeft geen concrete richtlijnen voor HbA1c voor  patiënten van 80 jaar en ouder. De Verenso richtlijn geeft een duidelijke richtlijn voor oudere diabetes type 2 patiënten. Scherpe instelling bij oudere patiënt geeft kans op een te laag bloedglucose, vallen en ziekenhuisopnames. Vooral bij patiënten met meerdere gezondheidsproblemen en  meerdere medicijnen.

Beoogd resultaat

Doordat een patiënt minder medicatie gebruikt heeft hij/zij minder last van bijwerkingen. Minder scherpe HbA1c waarden vermindert de kans op een te lage bloedglucose. De patiënt voelt zich daardoor prettiger (betere kwaliteit van zorg). Er wordt bovendien bespaard op medicijnen en controles en onnodige ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen (de zorg is doelmatiger). Doel is om 50% van de diabetespatiënten ouder dan 80 jaar die orale antidiabetica en/of insuline gebruiken met een HbA1C waarde van < 64 mmol/mol in de regio Zuid-Holland Noord  in te stellen op een HbA1C waarde > 64 en <69 mmol/mol. Nu heeft 72% van de diabetespatiënten van 80 jaar of ouder in deze regio een te lage HbA1C waarde. Dit willen we terugbrengen naar 36%.

Aanpak

In samenwerking met Stizon <link http://www.stizon.nl/> hebben we onderzocht hoe groot de betrokken groep is in de verschillende huisartspraktijken in Zuid-Holland Noord (voormeting). De pilotgroep heeft met externe deskundigen een handvat gemaakt  voor de huisarts en POH Somatiek hoe zij met het nieuwe handvat en vermindering van de medicatie van deze groep om kunnen gaan. Een viertal praktijken zijn benaderd of zij in de pilot willen participeren. Met behulp van een scholing zijn de betrokken POH’s  op de hoogte hoe zij dit handvat in de praktijk kunnen implementeren, tijdens de reguliere controle of door patiënten uit de doelgroep specifiek op te roepen. Halverwege en aan het einde van de pilot (na een jaar) wordt gekeken naar eventuele verschuivingen van het HbA1C bij deze doelgroep.

Innovatief

Tot nu toe maken  zorgverleners geen onderscheid tussen de normen van bloedglucose voor jongere en oudere patiënten. Ook patiënten blijven vasthouden aan de  gangbare grenzen t.a.v. HbA1C waarden. Uit onderzoek blijkt dat er duidelijke  risico’s zitten aan het vasthouden van de norm van jongere patiënten (< 80 jaar). In de literatuur zijn nieuwe richtlijnen te vinden.

De pilot wil resultaten van dit  onderzoek graag implementeren in de praktijk.

Locaties

  • Huisartsenpraktijk Stevenshof (Leiden)
  • Huisartsenpraktijk Wantveld (Noordwijk)
  • Huisartspraktijk Irisplein (Noordwijk)
  • Huisartspraktijk Prelude (Alphen a/d Rijn)

Aantal patiënten

In totaal ongeveer 100 patiënten in de vier praktijken.

Afbeelding