Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Thuismeten Bloeddruk

Probleem

Patiënten met een hoge bloeddruk en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten worden vier keer per jaar opgeroepen voor controle. Voor (een deel van de) ongecompliceerde CVRM-patiënten heeft deze periodieke controle geen toegevoegde waarde.

Beoogd resultaat

Het thuismeten van bloeddruk is zodanig georganiseerd dat dit meerwaarde oplevert voor zowel patiënt als zorgverlener. De patiënt heeft geen onnodige afspraken en kan zijn bloeddruk meten in zijn eigen vertrouwde omgeving; de eigen regie is toegenomen. De zorgverlener is geen tijd meer kwijt aan afspraken zonder toegevoegde waarde. De doelmatigheid van de zorg is vergroot.

Aanpak

Stabiele CVRM-patiënten kunnen thuis zelf hun bloeddruk meten en hierover digitaal communiceren met hun zorgverlener. Op grond van de metingen wordt per patiënt de controlefrequentie op maat bepaald.

Betrokkenen: huisartsen en doktersassistenten.

Innovatief

Nieuwe technologie wordt door zorgverlener en patiënt op een zodanige nieuwe manier (gezamenlijk) ingezet dat zij hier beiden baat bij hebben.

Locatie

  • Gezondheidscentrum Dillenburg

Aantal patiënten

60

Afbeelding