Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Patiënten met instabiele hartfalen

Probleem

Patiënten met stabiel hartfalen die door de cardioloog zijn terugverwezen naar de eerstelijnszorg kunnen weer instabiel worden. Het is voor een huisarts niet altijd goed in te schatten wanneer een instabiele patiënt weer aan de cardioloog moet worden overgedragen.

Beoogd resultaat

De huisarts en praktijkondersteuner hebben heldere criteria in handen die handvat bieden bij het bepalen wanneer de patiënt verwezen moet worden naar de cardioloog.

Het aantal terechte verwijzingen is verhoogd en het aantal onterechte verlaagd.

Aanpak

Een kaderhuisarts voor hart- en vaatziekten en cardiologen stellen gezamenlijk criteria op voor verslechterende hartfalen patiënten. Bij criteria valt te denken aan voorgeschiedenis, leeftijdscriteria, anamnese onderzoek etc. Deze scoringslijst is eenvoudig te gebruiken door huisartsen en biedt een handvat over het consulteren van de cardioloog (of hartfalenverpleegkundige) op het juiste moment.

Innovatief

Er wordt een eenvoudig handvat ontwikkeld voor het wel of niet insturen van (instabiele) hartfalenpatiënten naar de cardioloog.

Betrokkenen: patiënten, cardioloog, huisartsen en praktijkondersteuners.

Locatie

Huisartsenpraktijken Alphen op één Lijn

Aantal patiënten

120

Afbeelding