Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Palliatieve zorg

Probleem

Voor mensen met COPD in de palliatieve fase heeft een ziekenhuisopname vaak nauwelijks toegevoegde waarde. De huisarts kan vrijwel gelijke behandeling bieden in de thuissituatie. Onduidelijkheid over status en behandelmogelijkheden van deze patiënten leidt toch echter vaak tot een ziekenhuisopname, wat veel onrust brengt voor de patiënt en diens omgeving. Bij de specialist kan het leiden tot onzekerheid over welke zorg hij kan en moet inzetten.

Beoogd resultaat

COPD-patiënten in de palliatieve fase hebben meer eigen regie; zij hebben inzicht in hun prognose en behandelmogelijkheden. Zij beslissen samen met hun zorgverlener in welke omgeving en welke (palliatieve) zorg zij krijgen. Hierdoor kan de patiënt indien gewenst, in zijn vertrouwde omgeving blijven. Hierdoor is van elke patiënt duidelijk welke zorg zij willen en moeten ontvangen in een acute situatie. Het aantal ziekenhuisopnames voor deze groep zal dalen.

Aanpak

De patiënt wordt geïnformeerd over zijn vooruitzichten en behandelmogelijkheden. Samen met de longarts/huisarts beslist hij over de verdere behandeling. De keuzes van de patiënt worden opgenomen in een individueel zorgplan dat bij alle zorgpartijen bekend is.

Betrokkenen: huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, longarts, longverpleegkundige, ambulanceverpleegkundige, wijkverpleegkundige en verzorgenden.

Innovatief

Patiënt en zorgverleners bespreken de vooruitzichten en stellen samen de behandelmogelijkheden vast (shared decision making).

Patiënten met COPD in de palliatieve fase worden, als dit staat in het behandelplan, niet meer opgenomen als dit geen toegevoegde waarde heeft en ontvangen de nodige palliatieve zorg thuis in hun vertrouwde omgeving. Daarmee verminderen ziekenhuisopnamen en onnodig menselijk leed.

Locatie

  • Alrijne ziekenhuis, locatie Leiderdorp en Leiden.
  • Alphen op één Lijn
  • Rijncoepel

Aantal patiënten

Circa 100

Afbeelding