Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Inzet Hoovers t.b.v. zorgoptimalisatie

Probleem

Er is een groep CVRM-patiënten wiens LDL-waarde ondanks het gebruik van cholesterolverlagers niet goed is. Het medisch dossier biedt per patiënt geen overzicht van interventies en gemeten gevolgen daarvan. Daarnaast is de informatie die patiënt en professional helpt bij het maken van keuzes te algemeen. Tenslotte is het niet duidelijk bij welke patiënten verbetering mogelijk is.

Beoogd resultaat

De zorgprofessional en patiënt hebben inzicht in diens huidige gezondheid, in het effect van eerdere interventies en het verwachte effect op zijn gezondheid, de kwaliteit van de zorg en kostenontwikkeling van alternatieve interventies. Daarnaast is er zicht op de effectiviteit van Hoovers en de ervaringen daarmee bij zorgprofessionals en patiënten. De effectiviteit van de zorg is vergroot.

Aanpak

Aan de hand van een schematisch overzicht met relevante medische data en adviezen per patiënt – de zogenoemde Hoover – zijn de effecten van interventies per patiënt meetbaar en zichtbaar. Op grond van de Hoovers wordt de groep CVRM-patiënten waar verbetering mogelijk is m.b.t. hun LDL-waarde opgeroepen. Eventuele ontbrekende gegevens worden verzameld. Vervolgens krijgt de patiënt een dubbelconsult van de huisarts (met POH) en/of apotheker om de analyse en alternatieve interventies te bespreken. Samen beslissen zij over de verdere behandeling, die gericht is op een aantoonbare verbetering van de gezondheid van de patiënt en verhoging van de kwaliteit van de zorg.

Betrokkenen: huisartsen en apothekers.

Innovatief

Door inzet van innovatieve kennistechnologie – de ontwikkelde Hoovers – dragen medische gegevens bij aan persoonsgerichte zorg. Het wordt mogelijk om per patiënt het effect van de behandeling te voorspellen en de kosten te berekenen van zowel de huidige behandeling, als van de alternatieven.

Locaties

  • Huisartsenpraktijk van Rijncoepel
  • Huisartsenpraktijk Dillenburg
  • Huisartsenpraktijk Huug van Duijn

Aantal patiënten

250

Afbeelding