Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Hoovers voor zorgoptimalisatie

Probleem:

Onnodig gebruik van te dure cholesterolverlagers bij patiënten, die niet eerder zijn behandeld conform de standaard.

Aanpak:

Zorgoptimalisatie met behulp van beslisondersteuning op basis van de inzet van kennistechnologie. Er is kennistechnologie gebruikt voor de opsporing van patiënten, het bepalen van de interventie o.b.v. klinisch effect en kosten (predictive modelling), het meten van de interventie en het genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie.

Kennistechnologie:

De kennistechnologie is gebruikt voor:

  • Opsporing patiënten
  • Bepalen interventie op basis van klinisch effect en kosten (predictive modelling)
  • Meten effect interventie
  • Genereren stuur- en verantwoordingsinformatie

Resultaat:

De zorg is meer afgestemd op de individuele patiënt. Patiëntinterviews hebben nog niet plaatsgevonden, dus de tevredenheid is nog niet getoetst. De eerste reacties zijn heel positief. De instrumenten moeten nog verder doorontwikkeld en geïntegreerd worden voor optimale ondersteuning van de zorgverlener.

Pilotlocaties:

Alle huisartsenpraktijken binnen Rijncoepel en Alphen op één Lijn.

Aantal patiënten:

900 patiënten.

Werkgroep:

  • Aouktje Kaspers, implementatiemanager, STIZON
  • Ron Herings, directeur, STIZON

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Afbeelding