Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Indicatoren individueel zorgplan (CVRM)

Probleem

Om de kwaliteit van ketenzorg (CVRM) te meten worden uitkomstindicatoren gebruikt. De uitkomsten zijn niet alleen afhankelijk van kwalitatief goede protocollaire zorg (vooral invloed van de kant van de zorgverlener), maar ook van wat er in het individuele zorgplan wordt afgesproken (vooral invloed van de kant van de patiënt). Wanneer de invloed van  beiden is terug te zien kunnen hieruit conclusies worden getrokken. Helaas is de invloed van wat er in het individuele zorgplan is afgesproken niet altijd zuiver terug te zien, waardoor zorgprofessionals onvoldoende informatie hebben om de kwaliteit van de ketenzorg te meten.

Beoogd resultaat

Van puur geprotocolleerde zorg naar meer gepersonaliseerde zorg. Meer zorg-op-maat dus. Er worden uitkomsten gemeten, waarbij een streefwaarde in het Individueel zorgplan als doelstelling is opgenomen. Hiermee hebben de patiënt en de zorgprofessional inzicht op welke doelen en afspraken een patiënt meer succes behaalt.

Aanpak

In deze pilot spreekt de praktijkondersteuner of huisarts met iedere patiënt die voor CVRM op het spreekuur komt een streefwaarde af voor de systolische bloeddruk en de LDL-cholesterol. De individuele streefwaarde wordt dan vergeleken met de laatst geregistreerde individuele waarde. Bij succes van de pilot kunnen in een later stadium ook andere streefwaarden  worden meegenomen zoals BMI, roken en beweegnorm.

Innovatief

Met deze aanpak zetten we weer een stap in de richting van gepersonaliseerde zorg (zorg-op-maat).

Betrokkenen: patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners.

Locaties

Huisartsenpraktijken Noordwijk-Binnen en Voorhout.

Aantal patiënten

1100

Afbeelding