Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Tussen wal en het schip (CVRM)

Probleem

Na een cardiovasculair event worden patiënten vaak terugverwezen naar de huisarts. Niet alle terugverwezen patiënten komen echter in het CVRM zorgprogramma terecht. Het instrument voor huisartsen om deze patiënten in beeld te krijgen, blijkt in de praktijk niet efficiënt.  Hierdoor kan een patiënt alsnog tussen wal en schip vallen en lopen zij goede begeleiding mis.

Beoogd resultaat

Alle patiënten die na een hart- en vaatziekte zijn terugverwezen naar de huisarts zijn opgenomen in het zorgprogramma. De patiënt heeft hierdoor betere begeleiding, meer kennis over risicofactoren en daarmee meer gezondheidswinst en eigen regie. In de hoop dat daarmee toekomstige cardiovasculair events voorkomen kunnen worden, en onnodige zorgkosten vermeden. Ten slotte leidt dit tot een betere kwaliteit van zorg en daarmee een tevreden zorgverlener.

Aanpak

Er wordt een programma gebouwd dat voor de huisarts een lijst van terugverwezen patiënten genereert. Deze patiënten worden vervolgens opgenomen in een zorgprogramma.

Innovatief

Op een simpele manier krijgt de huisarts een overzicht van patiënten die de afgelopen twee jaar na een hart- en vaatziekte zijn terugverwezen, en nog niet zijn opgenomen in het zorgprogramma. De huidige ingewikkelde handelingen zijn verleden tijd.

Betrokkenen: cardioloog, huisartsen en praktijkondersteuners.

Locatie

  • Huisartsenpraktijk Wantveld

Aantal patiënten

Vijftig

Afbeelding