Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

COPD doelmatig medicatiegebruik

Probleem

De grote meerderheid van patiënten met COPD krijgt inhalatiecorticosteroïden of combinatiepreparaten  voorgeschreven. Voor mensen met alleen COPD (zonder astma) is de toegevoegde waarde van het gebruik van deze medicijnen echter beperkt. Voor deze patiënten is het gebruik van alleen een langwerkende bronchusverwijder op zijn plaats.

Beoogd resultaat

Gezondere populatie: meer dan de helft van de COPD-patiënten ervaart door vermindering van het aantal ICS/combinatiepreparaten een afname van de bijwerkingen. Daarnaast is de kwaliteit van zorg gestegen: Het streven is dat 70% van de COPD-patiënten van de drie deelnemende praktijken de juiste medicatie volgens de NHG-standaard gebruikt. Dit resulteert in een daling van de zorgkosten.

Aanpak

De pilotgroep heeft een handleiding gemaakt voor de indeling van de COPD-patiënt in drie typen, met een daarbij behorende medicatieadvies. De huisarts/specialist kan op basis van registraties in zijn digitaal patiëntensysteem een selectie maken van de patiënten die een inhalatiecorticosteroiden/combinatiepreparaten gebruiken. Deze patiënten worden opgeroepen. De behandelend arts bespreekt met elke patiënt de huidige medicatie en eventuele aanpassing daarvan. Aan de hand van een voor- en nameting wordt vervolgens gekeken naar de verandering in het gebruik van ICS/combinatiepreparaten.

Betrokkenen: huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, longarts, longverpleegkundige

Innovatief

Bijwerkingen voor patiënten terugdringen door aanpassing van het medicijngebruik.

Locaties

  • Praktijken Herenstaete (Hoogh Teylingen en Oosthout) van Rijncoepel
  • Praktijk Noordwijk-Binnen van Rijncoepel
  • Praktijk Lupine van Alphen op één Lijn

Aantal patiënten

200

Lees een interview met Geert Zaaijer over de pilot COPD Doelmatig medicijngebruik

Afbeelding