Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Combi-consult

Probleem

De aandacht voor medicatieveiligheid bij oudere patiënten (65-plus) heeft zich  de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld in de vorm van medicatiebeoordelingen. Bij “jongere“ patiënten echter mist vaak een controle op het juist gebruik van medicatie terwijl er wel sprake kan zijn van problemen in het geneesmiddelgebruik. Binnen de zorgprogramma’s CVRM (cardiovasculair risicomanagement) en diabetes kunnen bijwerkingen dan wel de angst voor bijwerkingen en onvoldoende kennis van de effecten van geneesmiddelen leiden tot therapieontrouw van de patiënt. Daarnaast is de effectiviteit van medicatie voor COPD vaak onvoldoende door een onjuiste inhalatietechniek en onvoldoende kennis van de werking. De farmacotherapeutische expertise van de apotheker wordt nog onvoldoende benut om deze problemen aan te pakken.

Aanpak

Het combiconsult is een korte gestructureerde, beoordeling van de medicatie door de apotheker in de huisartsenpraktijk direct voorafgaand aan de jaarcontrole van de patiënt bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. Voor het combiconsult komen alle patiënten in aanmerking die onder de zorgprogramma’s diabetes, COPD (chronisch obstructieve longziekten) en CVRM (cardiovasculair risicomanagement) vallen. Het betreft een kleinschalig experiment in 2 praktijken met ongeveer 75 deelnemers per praktijk.

Beoogd resultaat

Voor de patiënt wordt een minimale tijdsbelasting beoogd door twee op elkaar aansluitende consulten bij apotheker en praktijkverpleegkundige/huisarts waardoor patiënt slechts een keer hoeft te komen (het zogenaamde one-stop-shop principe). Ook wordt een betere kwaliteit van leven beoogd door het staken of vervangen van medicatie met bijwerkingen alsmede een betere gezondheid door een beter effect van medicatie die in gebruik is door mogelijk verbeterde therapietrouw. Hiermee zijn er potentieel lagere kosten door mogelijk minder medicatie gerelateerde consulten bij huisarts en door staken ook lagere medicatiekosten.
Tenslotte wordt verwacht dat het combiconsult leidt tot een toename van de tevredenheid van zorgprofessionals over hun handelen betreffende het voorschrijven, monitoring van medicatie, onderlinge samenwerking en zorgcontacten met patiënten binnen zorgprogramma’s

Innovatief

De “jongere” patiënt heeft door farmacotherapeutische begeleiding van de apotheker meer inzicht en regie over zijn medicatie en is beter in staat mee te beslissen. Doordat de patiënt door apotheker geconsulteerd wordt in een ruimte binnen de huisartspraktijk direct voorafgaand aan jaarcontrole ervaart patiënt een gestroomlijnde samenwerking (“one-stop-shop”) en een actieve rol  van de apotheker binnen de multidisciplinaire samenwerking met huisarts en praktijkverpleegkundige op het gebied van chronische aandoeningen.

Locaties

  • Huisartsenpraktijk Prelude, Alphen aan de Rijn
  • Huisartsenpraktijk Stevenshof, Leiden

Aantal patiënten

75 patiënten per praktijk

Afbeelding