Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Combi-consult

Probleem:

Ouderen die minder dan vijf geneesmiddelen gebruiken en patiënten onder 65 jaar missen vaak een controle op juist medicatiegebruik. De angst voor bijwerkingen kan leiden tot therapieontrouw. De expertise van de apotheker binnen de multidisciplinaire ketenzorg wordt nog onvoldoende benut.

Aanpak:

Het combiconsult is een korte gestructureerde beoordeling van de medicatie door de apotheker in de huisartsenpraktijk, direct voorafgaand aan de jaarcontrole van de patiënt bij de huisarts of  praktijkverpleegkundige.

Patiënt: “Het was zinvol, we zijn mijn hele medicatielijst langsgegaan en een aantal medicijnen konden wel minder. Normaal gesproken komt het daar [red.: dit bespreken] in de apotheek niet van. Nu schoten mij in het gesprek ook vragen te binnen, normaal gesproken kom ik alleen snel de medicijnen ophalen. Dit is anders, je komt van het een op het ander.”

Resultaat:

Van de aanbevelingen van de apotheker is 65% daadwerkelijk uitgevoerd om klachten te verhelpen. Voor bijna de helft van de patiënten zijn geneesmiddelen in dosering verlaagd. Patiënten zijn positief over de inhoud van het combiconsult en het meedenken en uitleg door de apotheker. De samenwerking tussen de praktijkverpleegkundige en de apotheker is verbeterd.

Pilotlocaties:

  • Huisartsenpraktijk Prelude, Alphen aan de Rijn
  • Huisartsenpraktijk Stevenshof, Leiden

Aantal patiënten:

Er zijn 75 patiënten op een combiconsult geweest.

Werkgroep:

  • Henk-Frans Kwint, apotheker en experimentmanager, apotheek Stevenshof
  • Mijke Hensing, huisarts, huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing
  • Toine Seesing, apotheker, apotheek Herenhof Alphen aan den Rijn
  • Valerie Meijvis, apotheker, Stevenshof
  • Loes ter Horst, projectleider, Zorgbelang Zuid-Holland
  • Marleen Hartevelt, projectcoördinator pilotgroep, Reos

Wilt u meer weten over deze pilot?

U kunt de rapportage opvragen door een e-mail te sturen aan info@gzgr.nl

Afbeelding