Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Pilots innoveren behandelrelatie

In Zuid-Holland Noord worden zorginhoudelijke pilots gehouden. Doel van de pilots is Triple Aim + 2: meer gezondheid in Zuid-Holland Noord, een betere kwaliteit van zorg, een afname van de zorgkosten, een tevreden patiënt en goede ondersteuning voor de zorgverlener.

Medicatiebeoordeling met deprescribing en shared decision making

Oudere patiënten (70-plus) met meer dan één (chronische) ziekte gebruiken vaak – jarenlang – zeven medicijnen of meer. Lees verder

COPD doelmatig medicatiegebruik

De grote meerderheid van patiënten met COPD krijgt inhalatiecorticosteroïden of combinatiepreparaten  voorgeschreven. Lees verder

Palliatieve zorg

Voor mensen met COPD in de palliatieve fase heeft een ziekenhuisopname vaak nauwelijks toegevoegde waarde.  Lees verder

Tussen wal en het schip (CVRM)

Na een cardiovasculair event worden patiënten vaak terugverwezen naar de huisarts. Lees verder

Gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol

De praktijkondersteuner stelt de medicatie vast voor diverse patiëntengroepen met verschillende cholesterolwaarden. Lees verder

Inzet Hoovers t.b.v. zorgoptimalisatie

Er is een groep CVRM-patiënten wiens LDL-waarde ondanks het gebruik van cholesterolverlagers niet goed is. Lees verder

Thuismeten Bloeddruk

Patiënten met een hoge bloeddruk en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten worden vier keer per jaar opgeroepen voor controle. Lees verder

Voorkomen overbehandeling bij oudere patiënten met diabetes mellitus type 2

Patiënten met diabetes mellitus type 2 van 80 jaar en ouder hebben geen voordeel van een lage gemiddelde instelling van het bloedglucose. Lees verder

Combi-consult

De aandacht voor medicatieveiligheid bij oudere patiënten (65-plus) heeft zich  de laatste jaren behoorlijk ontwikkeld in de vorm van medicatiebeoordelingen. Lees verder

Indicatoren individueel zorgplan (CVRM)

Om de kwaliteit van ketenzorg (CVRM) te meten worden uitkomstindicatoren gebruikt. Lees verder

Patiënten met instabiele hartfalen

Patiënten met stabiel hartfalen die door de cardioloog zijn terugverwezen naar de eerstelijnszorg kunnen weer instabiel worden. Lees verder

Afbeelding