Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Medicatiebeoordeling met deprescribing en shared decision making

Probleem

Oudere patiënten (70-plus) met meer dan één (chronische) ziekte gebruiken vaak – jarenlang – zeven medicijnen of meer. Veel (preventieve) geneesmiddelen zijn echter op jongere leeftijd gestart. De effecten van deze middelen op oudere leeftijd zijn niet altijd onderzocht. Vooral huisartsen beschikken over te weinig kennis/informatie hierover en schrijven voor volgens de algemene richtlijnen die niet toegespitst zijn op ouderen. Het is de vraag hoeveel baat de oudere patiënt heeft bij voortgezet gebruik van (preventieve) geneesmiddelen. Op oudere leeftijd worden geneesmiddelen minder goed afgebroken, waardoor ouderen een verhoogd risico hebben op bijwerkingen. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot ernstige complicaties zoals maagbloedingen, uitdroging en botbreuken.

Beoogd resultaat

De oudere patiënt met meer dan één (chronische) ziekte is betrokken in de besluitvorming over zijn medicatie. Het medicatiegebruik is verminderd, waardoor het aantal ervaren bijwerkingen ook is afgenomen. De patiënt ervaart gezondheidswinst; door vermindering van negatieve effecten van geneesmiddelen op hun kwaliteit van leven blijven patiënten langer zelfstandig. Daarnaast leidt dit tot lagere medicatiekosten.

De zorgverlener is meer tevreden over het voorschrijven en de monitoring van medicatie, de onderlinge samenwerking en zijn zorgcontacten met oudere patiënten.

Aanpak

De apotheek bespreekt met de patiënt mogelijke medicatiewijzigingen die gericht zijn op een vermindering van bijwerkingen. Samen beslissen zij over aanpassing van de medicatie. De apotheker houdt de vinger aan de pols; tussentijds vindt een evaluatie plaats en waar nodig bijstelling.

De apotheker overlegt met de huisarts, praktijkondersteuner en internist-ouderengeneeskunde.

Innovatief

Samen met de oudere patiënt beslissen over mogelijke medicatiewijzigingen die zijn gericht op het terugdringen van medicijngerelateerde klachten, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

Locaties

  • Huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing (Leiden)
  • Huisartsenpraktijk Stevenshof (Leiden)

Aantal patiënten

52 patiënten per praktijk

Afbeelding