Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Patiënt krijgt actueel inzicht in zijn gezondheidsdata

Tijdens een consult krijgt de patiënt een dashboard te zien met daarop zijn actuele gezondheidssituatie. Op het dashboard staan naast de gegevens van de patiënt ook data die door de andere behandelaren in andere organisaties zijn vastgelegd. De zorgverlener geeft hierbij uitleg en (behandel)advies. De patiënt beslist vervolgens zelf welke acties hij onderneemt om zijn gezondheidssituatie te verbeteren.

prototype dashboard CVRM-patiënt
Bron: STIZON in opdracht van proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio.

Patiënt krijgt actueel inzicht in zijn gezondheidsdata

Voordelen voor de patiënt

  • Een zo compleet mogelijk dossier biedt meer informatie. Beter inzicht leidt tot betere uitleg van de zorgprofessional over (de relatie tussen) behandeling, uitkomsten en zorgkosten. Hierdoor kan de patiënt bewuster en gerichtere keuzes maken.

Voordelen voor de zorgprofessional

  • De zorgprofessional kan het historisch verloop van interventies evalueren. Hierdoor is hij in staat om betere en meer doelmatige keuzes te maken.
  • De zorgprofessional kan bewust kiezen om van het behandelprotocol af te wijken. Dit kan bijvoorbeeld bij heftige bijwerkingen. De nadelen voor een individuele patiënt zijn dan groter dan de voordelen. De medicatie wordt in dat geval afgebouwd; ookal is deze volgens het protocol noodzakelijk. Dit noemen we ook wel ‘deprescribing’.
  • De zorgprofessional kan patiënten door individuele profilering opnemen in specifieke zorgprogramma’s of interventies. Dit zijn bijvoorbeeld polyfarmacie-gesprekken of het bevorderen van therapietrouw op basis van effect.
  •  Als relevante informatie over een patiënt op het juiste moment beschikbaar is , is een veel effectievere medicatiebewaking mogelijk. Dit voorkomt inefficiënte overbehandeling, zowel voor patiënt, als voor zorgprofessional en zorgverzekeraar.

Sturen op kwaliteit van zorg

Aan het begin van de behandelrelatie is er behoefte aan zogenoemde stuurinformatie. In de praktijk zien we echter het omgekeerde. Informatie wordt veelal pas achteraf verzameld voor de verantwoording richting de zorgverzekeraar.

Onderzoek op geneesmiddelengebruik toont aan dat de juiste interventies betere uitkomsten geven. Honderd mensen met diabetes op eenzelfde manier behandelen, geeft geen optimale gezondheidsuitkomsten. Een protoculaire behandeling op individueel niveau speelt beter in op de situatie van de patiënt. Dit leidt tot betere klinische uitkomsten, een hogere patiënttevredenheid en lagere kosten.

Uit een test in de regio Zuid-Holland Noord blijkt dat de kennistechnologie-infrastructuur de zorg van individuele patiënten kon verbeteren. Het is technisch mogelijk om informatie vanuit de verschillende databases te halen. Dit levert relevante stuurinformatie op voor de patiënt en de zorgverlener. In eerste instantie gaan we deze mogelijkheid alleen gebruiken voor patiënten met chronische aandoeningen. Naar verwachting zullen in de loop van dit jaar ook andere groepen patiënten kunnen profiteren van deze mogelijkheden.

Governance

De grootste stap moeten we echter nog nemen. Binnen dit programma werken we aan een goede governance-structuur. Het delen van medische data en deze inzetten in de zorgpraktijk is technisch gezien al mogelijk. De bijbehorende de handleiding moeten we echter nog maken. Een vertegenwoordiging van patiënten en zorgprofessionals gaat gezamenlijk antwoorden formuleren op de randvoorwaarden: Waarvoor mag de informatie worden gebruikt? Wie mag de informatie inzien? Zorgvuldigheid is daarin het allerbelangrijkste. Uiteraard heeft de patiënt hierin de doorslaggevende stem.

Afbeelding