Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Op weg naar een vitaler Leiden : versnippering opheffen, energie bundelen

Op donderdag 17 november vond de vijfde Preventieconferentie in de Stadsgehoorzaal te Leiden plaats. Spelers uit deze regio bogen  zich gezamenlijk over de vitalere toekomst van hun wijkbewoners, patiënten, werknemers, studenten en leerlingen. Naast een overzicht van de huidige stand  van de Leidse gezondheid en vitaliteit is er gesproken over  interessante lopende trajecten en initiatieven. Waar en hoe kunnen de Leidse partijen elkaar vinden om gezamenlijk richting te geven aan plannen, nieuwe initiatieven voor een vitalere bevolking?

Naast wethouders, bestuurders en professionals van zorg- en welzijnsorganisaties, Zorg en Zekerheid en burgers van de regio Leiden was ook het Leidse bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd. Mensen van buiten Leiden, een forum met onder meer leden van de Tweede Kamer en conferentiedeelnemers van buiten de regio spiegelden de Leidse ontwikkelingen aan andere ontwikkelingen in regio's in het land.

Spreker op de preventieconferentie was Gelf Jan Wieringa, voorzitter van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio: : “Als we in de toekomst ook goede kwalitatieve en betaalbare zorg willen leveren dan moeten we de patiënt inzicht geven in zijn gezondheidssituatie . Zijn zorgverlener kan die gezondheidsgegevens duiden. Zo kan de patiënt, ondersteund door zijn zorgverlener, bewust keuzes maken om zijn gezondheidssituatie te verbeteren.”

Op weg naar een vitaler Leiden : versnippering opheffen, energie bundelen

In Gezonde zorg, Gezonde regio werken eerstelijnssamenwerkingsverbanden; Rijncoepel en Alphen op één lijn, Alrijne Zorggroep, Zorg en Zekerheid en patiëntvertegenwoordiger Zorgbelang er aan dat mensen uit Zuid-Holland Noord kunnen blijven meedoen in de samenleving. Zij willen dat mensen uit deze regio de best passende zorg en ondersteuning krijgen wanneer zij dit nodig hebben. Ook kijken zij naar preventieve maatregelen die de gezondheid en het meedoen in de samenleving bevorderen.

Fotografie: Leonie Bos

Afbeelding