Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Nationale en internationale belangstelling

De pilots en de kennistechnologie staan nationaal en internationaal in de belangstelling. De landelijke politiek, instituten en media volgen de ontwikkelingen in de proeftuin op de voet. Lees de diverse publicaties[MD1]  over de proeftuin.

Afbeelding