Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Interviews

Zelf bloeddruk meten geeft minder stress

Patiënten die zelf hun bloeddruk meten hoeven minder vaak op consult te komen en ervaren meer verantwoordelijkheid voor hun aandoening.

Lees meer

Interviews

Hoover: "Meer regie, lagere kosten"

Big data inzetten om de zorg aan patiënten pro-actiever en persoonlijker te maken. Dat is het doel van de pilot Hoover, waarbij een beter beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt leidt tot lagere zorgkosten én een gerichtere behandeling. 

Lees meer

Interviews

Beter medicijngebruik door combi-consult

Een gesprek met de apotheker om medicijngebruik bij te bespreken, op dezelfde dag als de jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. 

Lees meer

Interviews

Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers

Door net iets meer individuele aandacht tijdens reguliere controles wisten praktijkondersteuners van vier huisartsengroepen in Zuid-Holland Noord de diabetesmedicatie van tachtigplussers te verminderen.

Lees meer

Interviews
Afbeelding