Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Gezonde zorg, Gezonde regio spreker bij Preventieconferentie

Gezonde zorg, Gezonde regio zal als één van de sprekers op de Preventie Conferentie op donderdag 17 november de activiteiten toelichten. Met het programma Gezonde zorg, Gezonde regio investeren wij in het verbeteren van de regionale gezondheid en vitaliteit.

De Preventieconferentie wordt inmiddels voor de vijfde keer georganiseerd. Naast wethouders, bestuurders en professionals van zorg- en welzijnsorganisaties, regionale zorgverzekeraars en burgers van de regio Leiden zijn het Leidse bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. Maar de conferentie is ook interessant voor mensen uit andere regio’s die betrokken zijn bij preventie: Welke lessen trek je uit de Leidse aanpak? Kan je succesvolle initiatieven in jouw regio overnemen? Heb je verbetersuggesties?

Er wordt een overzicht gegeven van lopende trajecten en initiatieven. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Waar en hoe kunnen de betrokken partijen elkaar vinden om domein-overschrijdend richting te geven aan plannen en nieuwe initiatieven voor een vitalere bevolking?

Mensen van buiten Leiden, een forum met onder meer leden van de Tweede Kamer en conferentiedeelnemers van buiten de regio spiegelen de Leidse ontwikkelingen aan andere ontwikkelingen in regio's in het land. Wat kunnen we leren van elkaar?

Aanmelden voor de Preventieconferentie

Afbeelding