Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Gezonde zorg, Gezonde regio

De vraag naar zorg stijgt. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat er straks voldoende zorg is voor ouderen en mensen met een chronische aandoening? De proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio is ervan overtuigd dat dit alleen kan met zorg-op-maat aan de populatie.

Gezonde zorg, Gezonde regio

Pilots innoveren behandelrelatie

In de regio Zuid-Holland Noord zijn pilots gestart om de zorg aan de individuele patiënt te optimaliseren. Download de factsheet (PDF) of lees meer over deze pilots.

Bekijk de animatie over de baanbrekende kennistechnologie.

Actueel

Opbrengsten van vijf jaar Triple Aim  lees verder

Ron Herings van PHARMO over big data. Lees verder

De Eerstelijns: verstandig gebruik van zorgdata. Lees verder

Aanpak Gezonde zorg, Gezonde regio in Zorgvisie. Lees verder

      Pilot thuismeten in AD Groene Hart.
     
Lees verder

      ‘Huisarts en apotheker hebben inzage in
      beide systemen’ Lees verder

      Leidsch Dagblad belicht pilot deprescribing;
      onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.
      Lees verder

Slimme kennistechnologie

Kennistechnologie, ontwikkeld door STIZON, ondersteunt gepersonaliseerde zorg. Zorgverleners in de regio Zuid-Holland Noord maken als eerste gebruik hiervan. Binnen de proeftuin wordt de kennistechnologie doorontwikkeld en verder gewerkt aan zorgoptimalisatie. Gezonde zorg, Gezonde regio is de eerste die de technologie in de zorgpraktijk, inclusief de spreekkamer, toegepast binnen de proeftuin en op basis hiervan de kennistechnologie door ontwikkelt.

      Pilot medicatiebeoordeling: stoppen met
      gemiddeld met één of twee
      geneesmiddelen. Lees verder

      Staatssecretaris Martin van Rijn bezoekt
      proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio

      Onnodige medicijnen overboord bij
      patiënten met COPD  Lees verder

      Op weg naar een vitaler
      Leiden :versnippering opheffen,
      energie bundelen. Lees verder .

Gezonde zorg, Gezonde regio

VWS proeftuin

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het programma Gezonde zorg, Gezonde aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren. Lees verder.

Afbeelding