Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Gezonde zorg, Gezonde regio

Wij willen dat mensen uit de regio Zuid-Holland Noord de best passende zorg en ondersteuning krijgen wanneer zij dit nodig hebben. Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. In de toekomst moet de gezondheidszorg echter betaalbaar en toegankelijk blijven, mét behoud van kwaliteit.

Gezonde zorg, Gezonde regio

Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen kan met zorg-op-maat. We geven de patiënt actueel inzicht in zijn gezondheidssituatie. Zo kan hij zelf gericht keuzes maken over zijn gezondheidssituatie, ondersteund door zijn zorgverlener.

Daarnaast vernieuwen wij de behandelrelatie en het zorgaanbod. Bovendien kijken we naar preventieve maatregelen die de gezondheid en het meedoen in de samenleving bevorderen.

Actueel

De Eerstelijns: verstandig gebruik van zorgdata. Lees verder

Aanpak Gezonde zorg, Gezonde regio in Zorgvisie. Lees verder

Pilot thuismeten in AD Groene Hart. Lees verder

‘Huisarts en apotheker hebben inzage in beide systemen’ Lees verder

Leidsch Dagblad belicht pilot deprescribing; onnodige ziekenhuisopnames voorkomen. Lees verder

Gezonde zorg, Gezonde regio

Onnodige medicijnen overboord bij patiënten met COPD  Lees verder

Op weg naar een vitaler Leiden : versnippering opheffen, energie bundelen. Lees verder 

Pilot medicatiebeoordeling: stoppen met gemiddeld met één of twee geneesmiddelen. Lees verder

Staatssecretaris Martin van Rijn bezoekt proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio

Ons doel is: betere kwaliteit van zorg, meer gezondheid in Zuid-Holland Noord en afname van de zorgkosten (Triple Aim) + 2; een tevreden patiënt en goede ondersteuning voor de zorgverlener. Om de behandelrelatie te innoveren, starten we diverse zorginhoudelijke pilots met als uitgangspunt Triple Aim +2.

Wij zijn de initiatiefnemers van het programma Gezonde zorg, Gezonde regio:

Met GGD Hollands Midden verkennen wij de mogelijkheden voor samenwerking.

Gezonde zorg, Gezonde regio

VWS proeftuin

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het programma Gezonde zorg, Gezonde aangewezen als één van de negen proeftuinen om de zorg te innoveren. Lees verder.

Noodzakelijk om behandelingen en bereikte uitkomsten te monitoren

De behandeling en preventie van chronische aandoeningen zijn de twee belangrijke uitdagingen van onze tijd. Niet alleen vanuit medisch, maar ook vanuit economisch perspectief. Behandelingen strekken zich uit over vele jaren, vaak levenslang.

Steeds opnieuw is het de vraag wat voor de individuele patiënt noodzakelijke en nuttige zorg is. Hiervoor is het meer dan noodzakelijk om behandelingen en bereikte uitkomsten te monitoren. Waar nodig kunnen we dan behandelingen bijstellen op basis van patiëntervaringen, nieuwe behandelstrategieën, nieuwe wetenschappelijke inzichten, genetische informatie en zorgkosten.

Er komen enorme hoeveelheden voor analyse toegankelijke patiënteninformatie beschikbaar. Dit maakt het monitoren mogelijk. Ervaringen van zeer grote aantallen patiënten leren ons welke zorg, welke behandeling en welk geneesmiddel voor welke patiënt het meest effectief is. Dat is winst voor zowel de patiënt en de zorgprofessional, als de verzekeraar. Daarnaast krijgt de patiënt zelf meer inzicht in zijn gezondheidssituatie. Hij kan dus gericht keuzes maken, ondersteund door zijn behandelaren.

Er is internationale belangstelling en er zijn meer partners die zich willen aansluiten. Gezonde zorg, Gezonde regio wil echter klein beginnen en pas daarna opschalen.

Afbeelding