Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Pilots innoverende behandelrelatie

In Zuid-Holland Noord worden zorginhoudelijke pilots gehouden. Doel van de pilots is Triple Aim + 2: meer gezondheid in Zuid-Holland Noord, een betere kwaliteit van zorg, een afname van de zorgkosten, een tevreden patiënt en goede ondersteuning voor de zorgverlener.

Medicatiebeoordeling met deprescribing en shared decision making

Oudere patiënten (70-plus) met meer dan één (chronische) ziekte gebruiken vaak – jarenlang – zeven medicijnen of meer. Lees verder

Palliatieve zorg

Voor mensen met COPD in de palliatieve fase heeft een ziekenhuisopname vaak nauwelijks toegevoegde waarde.  Lees verder

Gedifferentieerde streefwaarde LDL-cholesterol

De praktijkondersteuner stelt de medicatie vast voor diverse patiëntengroepen met verschillende cholesterolwaarden. Lees verder

Thuismeten Bloeddruk

Patiënten met een hoge bloeddruk en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten worden vier keer per jaar opgeroepen voor controle. Lees verder

COPD doelmatig medicatiegebruik

De grote meerderheid van patiënten met COPD krijgt inhalatiecorticosteroïden of combinatiepreparaten  voorgeschreven. Lees verder

CVRM/Hartfalen

Na een cardiovasculair event worden patiënten vaak terugverwezen naar de huisarts. Lees verder

Inzet Hoovers t.b.v. zorgoptimalisatie

Er is een groep CVRM-patiënten wiens LDL-waarde ondanks het gebruik van cholesterolverlagers niet goed is. Lees verder

Afbeelding