Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

COPD doelmatig medicatiegebruik

Probleem

De grote meerderheid van patiënten met COPD krijgt inhalatiecorticosteroïden of combinatiepreparaten  voorgeschreven. Voor mensen met alleen COPD (zonder astma) is de toegevoegde waarde van het gebruik van deze medicijnen echter beperkt. Voor deze patiënten is het gebruik van alleen een langwerkende bronchusverwijder op zijn plaats.

Afbeelding