Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Uw ervaringen met veranderingen in zorg en welzijn

Heeft u ervaring met de veranderingen in zorg en welzijn? Help mee om de zorg in uw gemeente te verbeteren. Zorgbelang Zuid Holland onderzoekt wat de effecten voor zorgvragers en mantelzorgers zijn van veranderingen in de zorg en het welzijnswerk. Door deel te nemen aan het onderzoek helpt u de zorg of hulp in uw gemeente te verbeteren. Hier neemt u deel aan het onderzoek:

Afbeelding