Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bent u er al klaar voor?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Voor u als zorgverlener, brengt de wet een aantal verplichtingen met zich mee. Zorg dat u voor 2017 aan deze verplichtingen voldoet.

De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners: zorginstellingen, zelfstandige beroepsbeoefenaren maar ook aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. De wet geldt (nog) niet voor zorgverleners in de Wmo en in de Jeugdhulp.

In de Wkkgz staan verplichtingen waar u voor 1 januari 2017 aan moet voldoen:

  • U dient een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen
  • U dient te beschikken over een klachtenregeling
  • U dient aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie

Klachtenregeling

Een goede klachtenregeling helpt u uw zorg te verbeteren. Adviespunt Zorgbelang kan u adviseren bij het opstellen van uw klachtenreglement en het inrichten van het klachtenproces binnen uw organisatie.

Training en voorlichting

U kunt Adviespunt Zorgbelang inschakelen voor voorlichting, workshops of congressen over de Wkkgz voor u, uw medewerkers, ketenrelaties of andere partijen. Ook geven wij training in het effectief omgaan met klachten: van klacht naar kwaliteit.

Professionele ondersteuning

1 januari is al snel. Bent u er al klaar voor?  Het kan lastig zijn om te voldoen aan de verplichtingen die de Wkkgz met zich meebrengt. Adviespunt Zorgbelang biedt professionele ondersteuning bij het opstellen en vast laten leggen van de klachtenregeling en over verdere communicatie richting cliënten en geschilleninstantie.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Adviespunt Zorgbelang kan de rol van onafhankelijke klachtenfunctionaris voor u invullen: op structurele of ad-hoc basis. Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan effectieve bemiddeling en klachtafhandeling. Zo werken wij met u samen aan het herstel van de relatie en het vertrouwen tussen u en uw cliënt en wordt verdere escalatie voorkomen. We helpen de kwaliteit van uw zorg te verbeteren.

Neem contact met ons op

Wilt meer weten over wat Adviespunt Zorgbelang voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Huib Hoogendijk, projectleider Wkkgz: 088 - 929 40 72 / 06 - 29 04 82 23. Of stuur een e-mail naar wkkgz@adviespuntzorgbelang.nl.

Afbeelding