Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Tea for two of pizzameeting

Bij een ‘tea for two’ of ‘pizzameeting’ gaan een zorgvrager en een professional met elkaar in gesprek tijdens een gezamenlijke activiteit. Op deze wijze kan in een ontspannen omgeving informatie worden uitgewisseld die u kunt gebruiken als input voor bijvoorbeeld beleid- en praktijkontwikkeling. Zorgbelang Zuid-Holland kan deze bijeenkomsten voor u organiseren en de gesprekspartners bijeenbrengen. Zorgbelang Zuid-Holland kan putten uit haar brede achterban en daarmee een goede match maken. Vervolgens geeft Zorgbelang samen met de opdrachtgever de bijeenkomsten vorm en worden de vragen voorbereid. Meestal vindt er een aantal rondes plaats binnen een kader, waardoor er steeds dieper op de materie wordt ingegaan.

Wat betekent het voor de deelnemer

Deelnemers worden door de gezamenlijke informele activiteit op hun gemak gesteld. Niet iedere deelnemer komt goed aan bod in formelere sessies, zoals debatten of discussies. Het gezamenlijk thee drinken of eten van pizza biedt de mogelijkheid om op ontspannen wijze kennis en informatie uit te wisselen. Daarnaast voelen deelnemers zich gewaardeerd door de persoonlijke aandacht.

Wat levert het u op

Deze informele ontmoeting is door een organisatie relatief eenvoudig voor te bereiden. In een sfeervolle setting worden door deelnemers - cliënten en professionals - onder het genot van een hapje en drankje ervaringen uit gewisseld. Indien gewenst kan afgesloten worden met een samenvatting van de indrukken en ervaringen of het inventariseren van tips uit de gesprekken. Zorgbelang Zuid-Holland kan zorgen voor de verslaglegging en u helpen met de evaluatie. Deze bijeenkomsten leveren veel waardevolle informatie op voor uw organisatie.

Wat kunt u met de resultaten

Bepaalde doelgroepen, zoals jongeren of migranten, zijn moeilijk te bereiken of voelen zich niet aangesproken door reguliere bijeenkomsten voor inspraak en medezeggenschap. Ook vinden sommige professionals het niet altijd gemakkelijk om met een specifieke doelgroep in contact te komen. Het inzetten van deze informele bijeenkomst levert de organisatie toegang, betrokkenheid en informatie op van een doelgroep die anders buiten beeld blijft.

Wat is er al mee bereikt

Stichting Zon heeft deze methode toegepast in de dak- en thuislozenopvang voor jongeren. De leiding van een opvanginstelling wilde de mening van jongeren horen over een aantal zaken. Zij organiseerde een korte reeks ‘pizzameetings’ waarin zij drie tot vier jongeren per keer persoonlijk uitnodigden. Met deze gesprekken kreeg de leiding vanuit deze jongeren uiteenlopende informatie en input voor beleid- en praktijkontwikkeling.

Download de brochure.

Afbeelding