Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Spiegelgesprek

Een groep zorgvragers gaat onder leiding van een onafhankelijk gesprekleider in een kring in gesprek over hun ervaring met de verleende en de ervaren zorg. De professionals zitten buiten de kring van patiënten en luisteren naar het gesprek, maar nemen daar niet aan deel.

Wat betekent het voor de deelnemer

Deelnemers worden naar hun ervaringen gevraagd aan de hand van een semi-gestructureerde agenda. De gespreksleider nodigt hen uit hun ervaringen te delen en voorstellen te doen voor verbeteringen. Aansluitend kunnen de professionals vragen stellen aan de deelnemers.

Wat levert het u op

Zorgverleners krijgen door het spiegelgesprek rechtstreeks feedback over de verleende en de ervaren zorg. Ze krijgen als het ware een spiegel voorgehouden. Zo leren zij van ervaringen van zorgvragers. De directe face-to-face confrontatie met de ervaring van de patiënt heeft een directe en verfrissende uitwerking.

Wat kunt u met de resultaten

Op basis van het feitelijk verslag van het ‘spiegelgesprek’ kunt u verbeterpunten vaststellen die de start vormen van in te zetten verbetertrajecten.

Wat is er al mee bereikt

Tijdens het herstel na ontslag uit het ziekenhuis bleken orthopediepatiënten en hun mantelzorgers nog met veel vragen te zitten. Er heeft een aantal spiegelgesprekken plaatsgevonden met cliënten, waarbij de zorgverleners aanwezig waren als toehoorder. Naar aanleiding van de spiegelgesprekken heeft het betreffende ziekenhuis de informatievoorziening aangepast en verbeterd.

Tips & trucs

  • De professionals zijn bij het spiegelgesprek aanwezig als toehoorders. Maak dit vooraf goed duidelijk aan alle deelnemers.
  • Organiseer na afloop van het spiegelgesprek een informeel moment (met bijvoorbeeld een drankje) om na te kunnen praten. Daar kunnen cliënten en professionals op een laagdrempelige wijze in gesprek gaan met elkaar.

Download de brochure.

 

Afbeelding