Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Patiëntenpanel

Een patiëntenpanel is een luistersessie waarin een organisatie hoort wat een groep gebruikers van zorg, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider, te vertellen heeft. De zorgverlener is de gastheer/gastvrouw tijdens het panelgesprek en neemt zelf geen deel aan het gesprek.

Wat betekent het voor de deelnemer

Deelnemers wordt naar hun eigen ervaringen gevraagd aan de hand van een semi-gestructureerde agenda die in overleg met de organisatie is opgesteld. Ze worden door de gespreksleider uitgenodigd hun ervaringen te delen en voorstellen te doen voor verbeteringen. Aansluitend kan de zorgverlener vragen stellen aan de deelnemers.

Wat levert het u op

Uw organisatie krijgt door het panelgesprek informatie en feedback over de verleende en de ervaren zorg en leert zo van de ervaringen van de eigen zorggebruikers. De directe face-to-face confrontatie met de mening van de cliënt heeft een verfrissend effect op het gedrag van zorgverleners, zeker vergeleken bij enquête-uitkomsten en andere vormen van indirecte terugkoppeling.

Wat kunt u met de resultaten

Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van zorg verbeteren, soms zonder grote verandertrajecten te hoeven starten. Cliënten benoemen de minder sterke punten en ook de concrete verbeterpunten. Zorgverleners worden zich bewust hoe cliënten de geboden zorg ervaren.

Wat is er al mee bereikt

In een apotheek schort het aan privacy, bleek uit het panelgesprek. De aparte spreekkamer was niet of niet voldoende bekend bij de cliënten. Door bordjes met een verwijzing naar de spreekkamer op te hangen en ook de klanten er meer op te wijzen, was de mening over privacy na een paar maanden veel positiever.

Tips & trucs

U kunt gebruikmaken van een voorbeeldbrief voor een schriftelijke uitnodiging aan uw cliënten; een persoonlijke uitnodiging blijkt ook zeer goed te werken. De ervaring leert dat de opkomst het beste is als de mensen kort te voren gevraagd worden.

Download de brochure.

Afbeelding