Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

E-panel

Uw cliënten ontvangen een enquête via e-mail, uw nieuwsbrief of website. Met de enquête kunt u de mening van uw klanten of de cliëntenparticipatie snel in kaart brengen.

Wat betekent het voor de deelnemer

Deelnemers ontvangen een enquête via e-mail of kunnen op uw website of informatiezuil de vragen beantwoorden. Enquêteren kan dus op het moment dat uw cliënt net zijn zorgervaring heeft beleefd of wanneer hij in de rust van zijn eigen huis tijd heeft om u te voorzien van informatie.

Wat levert het u op

Uw organisatie bouwt een eigen deelnemersbestand of benut het bestaande panel van Zorgbelang Zuid-Holland. Het toetsen van nieuwe ideeën, het meten van klant- of medewerkertevredenheid vindt desgewenst continue plaats. Uw cliënt maakt zo een vast onderdeel uit van uw organisatiedoelstellingen.

Wat kunt u met de resultaten

De resultaten zijn overzichtelijk in grafieken en in Excel beschikbaar. Metingen gedurende langere periodes geven goed inzicht in de opbrengsten van nieuw ingezet beleid. U krijgt duidelijke handvatten om kwaliteitsverbetering door te voeren.

Wat is er al mee bereikt

De informatieverstrekking en de privacy van patiënten tijdens een bezoek aan de apotheek liet sterk te wensen over. De uitkomsten van de enquêtes gaven duidelijk de mening van de patiënten weer en tevens de verbeterpunten. De apotheker reageerde door privacyschermen te plaatsen en patiënten betere schriftelijke informatie te bieden.

Tips & trucs

Werving van e-panelleden is vrij intensief. Stel cliënten daarom vaker per jaar voor mee te doen met een enquête. Dat zorgt voor binding met de deelnemers en houdt de betrokkenheid op peil.

Download de brochure.

Afbeelding