Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Dagvoorzitterschap en gespreksleiding

Bij bijeenkomsten en symposia georganiseerd door zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars kan Zorgbelang Zuid-Holland de rol van (dag)voorzitter vervullen. Zorgbelang is in staat op onafhankelijke wijze (panel)discussies en workshops te leiden.

Wat betekent het voor de deelnemer

Deelnemers gaan in dialoog waarbij Zorgbelang Zuid-Holland (de kwaliteit van) zorg vanuit zorgvragersperspectief centraal stelt. Zorgbelang beoogt en stimuleert daarbij een actieve rol van de zorgvragers. Er ontstaat een uitwisseling tussen zorgvragers, zorgaanbieders (-verleners) en zorgverzekeraars.

Wat levert het u op

In samenspraak met de opdrachtgever biedt Zorgbelang Zuid-Holland maatwerk, waarbij patiëntenparticipatie centraal staat. Organisaties hebben na afloop antwoorden op vragen en een beeld van thema’s vanuit zorgvragersperspectief.

Wat kunt u met de resultaten

De resultaten bieden aanknopingspunten om vanuit patiëntperspectief verbeteringen in de zorg(inkoop) vorm te geven.

Wat is er al mee bereikt

Bij de RNO-bijeenkomst ‘Oude mensen in nieuwe ziekenhuizen; Hoe seniorvriendelijk zijn onze gezondheidsinstellingen?’ had Zorgbelang het dagvoorzitterschap en leidde de paneldiscussie. Het panel bestond uit professionals uit de ouderenzorg. Vanuit verschillende invalshoeken ontstond een levendige uitwisseling van standpunten tussen de zaal en het panel. Zorgverleners hebben aandachtspunten van zorgvragers in ontvangst genomen.

Download de brochure.

Afbeelding