Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Belangenbehartigersstoel

De Belangenbehartigersstoel versterkt de cliëntenparticipatie binnen organisaties en gemeenten door middel van het ondersteunen van zorgaanbieders of gemeenten. Een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland kan de cliëntenparticipatie inrichten of optimaliseren door de inzet van verschillende instrumenten. Deze organisaties dragen financieel bij aan de Belangenbehartigersstoel en ontvangen daarvoor een afgesproken aantal uren ondersteuning per jaar.

Wat kan de medewerker van  Zorgbelang doen

Een medewerker van Zorgbelang Zuid-Holland werkt binnen een organisatie of gemeente aan  participatie van de cliënten door onderzoek te doen of projecten uit te voeren. Dit kan een opdracht zijn vanuit de organisatie, een aanbeveling door de  adviseur of een probleem waar tegenaan wordt  gelopen. Er zijn diverse instrumenten om cliëntervaringen mee op te halen. Voorbeelden hiervan zijn een focusgroep, patiëntenpanel, tea for two, inter- views. Door inzet van de instrumenten kunnen  adviezen op maat worden gegeven.

Wat levert het op voor de organisatie

De organisatie die een Belangenbehartigersstoel inhuurt voor minimaal een jaar ontvangt een vignet om dit in hun hal ook zichtbaar te maken aan hun cliënten en bezoekers. Het vignet heeft de volgende tekst: ‘Hier denken cliënten mee, Zorgbelang Oké’.

Wat kan de organisatie met de resultaten

Door de projecten en/of onderzoeken kan de kwali- teit van zorg of dienstverlening worden verbeterd. Op basis van de ervaringen en wensen van de eigen cliënten van de organisatie of groepen uit de achter- ban van Zorgbelang Zuid-Holland kunnen verbeter- punten worden opgesteld voor de organisatie of gemeente.

Download de brochure

Afbeelding