Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Instellingen

Kwaliteitsverbetering vraagt om structurele inbreng van de gebruiker, de klant: kijken door de ogen van de cliënt. Momenteel verandert er veel op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Gemeenten, provincies, woningbouwverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties zijn druk bezig hiervoor beleid te ontwikkelen. Het perspectief van de gebruiker is daarbij van groot belang. Als ervaringsdeskundigen weten (zorg)vragers en hun directe omgeving (mantelzorgers) hoe beleidskeuzes in de praktijk uitpakken. Ook weten zij wat wel werkt en wat niet. De vraag is hoe zorgvragers op een goede wijze kunnen worden betrokken bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitwerken van beleid en beleidskeuzes.

Instrumenten

Hier vindt u de instrumenten die Zorgbelang Zuid-Holland aanbiedt aan instellingen. Voor vragen, een offerte of een advies op maat kunt u contact opnemen met Zorgbelang Zuid-Holland.

Afbeelding