Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Werkbijeenkomst Wmo-participatie Hoekse Waard: inspirerend en geslaagd!

Op de werkbijeenkomst Wmo-participatie op 1 oktober 2015 hebben Mariëtte Teunissen en Nelleke van der Vos van Zorgbelang Zuid-Holland een workshop gegeven over burger- en cliëntenparticipatie. Met name beleidsmedewerkers Wmo, jeugd en ruimtelijke ordening van de vijf gemeenten uit de Hoekse Waard waren aanwezig.

Regionaal Netwerk Sociaal Domein Hoekse Waard

In de Hoekse Waard komt er een ‘regionaal netwerk sociaal domein HW’ (het netwerk), een netwerk samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale Wmo-participatie. Onderwerpen die de lokale Wmo-participatie overstijgen, worden opgepakt door dit regionaal netwerk.

Om de burger- en cliëntenparticipatie bij de beleidsmedewerkers goed ‘tussen de oren te krijgen’ organiseerde de werkgroep regionale Wmo-participatie een werkbijeenkomst. Ineke Snijder, projectleider bij de gemeente Oud-Beijerland, vroeg namens de werkgroep of we een workshop wilden geven over burger- en cliëntenparticipatie.

Verschillen de vormen van participatie en wat heb je eraan

De bijeenkomst begon met een toelichting over de verschillen tussen burger- en cliëntenparticipatie en tussen formele en informele participatie. De vormen zijn aanvullend en allemaal nodig. Vervolgens ontstond er een discussie over de na- en voordelen: het kost tijd en je krijgt soms adviezen waar je ‘niets’ mee kunt. Maar het is belangrijk dat je draagvlak creëert en dat het beleid aansluit bij de behoeften van de mensen waar het om gaat.

Waar moet je op letten

Zorgbelang Zuid-Holland heeft samen met JSO een onderzoek gedaan onder adviesraden en belangenbehartigers over cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein. De resultaten zijn opgenomen in de brochure ‘Meedenken, meedoen en meebeslissen: cliëntenparticipatie in het veranderende sociale domein.’

Dit onderzoek heeft geresulteerd in de gouden regels voor cliëntenparticipatie:

  • Zorg voor een open mind.
  • Maak het doel van participatie duidelijk en geef kaders aan.
  • Houd bij de planning van de besluitvorming rekening met cliëntenparticipatie.
  • Zorg voor goede secretariële en onafhankelijke ondersteuning van adviesraden.
  • Zorg voor een vast aanspreekpunt bij de gemeente.
  • Zorg bij jongerenraden of gesprekken met jongeren voor een betrokken begeleider.
  • Houd steeds contact met actieve burgers en cliënten en leer hen en hun leefsituatie kennen.
  • Geloof in de meerwaarde van inspraak, ervaringskennis is goud waard.

Aan de slag

Na de toelichting gingen de beleidsmedewerkers zelf aan de slag. In groepjes bespraken zij of en hoe ze tot nu toe een Adviesraad en/of cliënten/burgers bij hun werk hadden betrokken. Aan de hand van een concreet voorbeeld bespraken ze daarna hoe ze dat nu gaan doen.

Inspirerend en geslaagd

De beleidsmedewerkers vonden de bijeenkomst inspirerend en geslaagd. Ze hebben nu een goed beeld over hoe en wanneer zij de burgers en de cliënten uit de Hoekse Waard kunnen betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. Het belang ‘zit tussen de oren’.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl of Nelleke van der Vos, nvandervos@zorgbelang-zuidholland.nl  Telefoon: (088) 929 40 00

Afbeelding