Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

‘We hebben handvatten gekregen’

'We hebben handvatten gekregen én een bevestiging dat we al goed bezig zijn'

Deze uitspraak hoorden we tijdens de trainingen voor de Adviesgroepen Samenleving Korendijk en Oud-Beijerland op 20 en 21 juni jl.

Sinds kort hebben zowel Korendijk als Oud-Beijerland, twee van de vijf gemeenten in de Hoekse Waard, een Adviesgroep Samenleving. Zorgbelang Zuid-Holland is gevraagd een training te geven aan deze twee Adviesgroepen. Het doel van de training is: ‘De Adviesgroep Samenleving beschikt over basisvaardigheden om te kunnen functioneren als adviesorgaan aan de gemeente’. Al eerder heeft de adviesraad Cromstrijen uit de Hoekse Waard een dergelijke basistraining gedaan bij Zorgbelang Zuid-Holland.

De trainingen werden op 20 en 21 juni jl. gegeven door Ingrid Lips en Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Zuid-Holland. Aan het einde van de training zei een van leden: ‘we hebben handvatten gekregen waarmee we verder kunnen’ de andere leden sloten zich hier van harte bij aan. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat beide Adviesgroepen ‘al heel goed bezig zijn’.

Thema’s

Samen met de leden van de Adviesgroepen hebben we de volgende vier thema’s besproken:

  • Hoe ga je als team functioneren en welke rol wil je vervullen.
  • Hoe onderhoud je de contacten met de achterban.
  • Hoe haal je signalen op.
  • Hoe komt een advies tot stand.

De leden van de Adviesgroepen ontdekten, dat ze met elkaar al over een breed netwerk beschikken. Daar waar nog geen directe contacten zijn, zijn er al wel goede ideeën hoe de Adviesgroep deze doelgroepen kan bereiken. Bijvoorbeeld via leden van cliëntenraden, MEE of wijkagenten, bijvoorbeeld als het gaat om mensen die overlast veroorzaken. De leden van de adviesgroepen hebben meer inzicht gekregen in welke signalen voldoende aanleiding zijn voor het uitbrengen van een ongevraagd advies aan de gemeente.

Lokale en regionale advisering

Naast de lokale Adviesgroepen is er ook een Regionaal Netwerk in de Hoeksche Waard, de vijf gemeenten zijn hierin vertegenwoordigd. Dit Regionale Netwerk adviseert, onder andere, over de regionaal ingekochte maatwerkvoorzieningen. Het Regionale Netwerk kan natuurlijk ook heel goed benut worden om na te gaan of anderen al bezig zijn met een bepaald thema of signaal. Zo kun je kennis en ervaring delen.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

De beide Adviesgroepen weten nu ook door de training dat de gemeente Nissewaard centrumgemeente is voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van een kwetsbare groep inwoners uit de Hoeksche Waard. En dat de Adviesraad Wmo en Jeugd van de gemeente Nissewaard hierover adviseert.

Netwerken

De trainingen werden als zinvol en leerzaam ervaren. Daarbij was er gelegenheid tot netwerken: tijdens het eten was er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Meer informatie:

Wilt u als Adviesraad Wmo of Sociaal Domein een training en/of wilt u dit als gemeente? Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken en maken samen met u een training op maat.

Afbeelding