Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

‘Nu begrijp ik veel beter waar de Wmo-adviesraad voor staat’

Sinds kort heeft ook Cromstrijen, een van de vijf gemeenten in de Hoekse Waard, een Wmo-adviesraad. Een aantal leden van de ‘oude’ Seniorenraad nemen deel. Daarnaast zijn er nieuwe leden bijgekomen. Zorgbelang Zuid-Holland is gevraagd om een training te geven aan de Wmo-adviesraad met als doel: ‘De Wmo-adviesraad beschikt over basisvaardigheden om te kunnen functioneren als adviesorgaan aan de gemeente Cromstrijen’.

De training werd op 5 oktober jl. gegeven door Ingrid Lips en Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Zuid-Holland. Aan het einde van het ochtendprogramma zei een van leden: ‘nu begrijp ik veel beter waar de Wmo-adviesraad voor staat.’ Andere leden sloten zich hier van harte bij aan.

Samen met de leden van de Wmo-adviesraad hebben we de volgende vier thema’s besproken:

  • Hoe ga je als team functioneren / welke rol wil je vervullen;
  • Hoe onderhoud je de contacten met de achterban;
  • Hoe haal je signalen op;
  • Hoe komt een advies tot stand.

In de ochtend hebben we de eerste twee thema’s besproken en in de middag de andere twee. De leden van de Wmo-adviesraad ontdekten, dat ze met elkaar al over een breed netwerk beschikken binnen de inwoners van Cromstrijen. Naast dat het een zinvolle en leerzame dag was, was het ook gezellig. In de pauze en de lunch was er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Wilt u als Participatie- of Wmo-adviesraad een training of wilt u dit als gemeente? Wij komen graag bij u langs om uw wensen te bespreken en maken samen met u training op maat. Voor meer informatie en contact:

Ingrid Lips, ilips@zorgbelang-zuidholland.nl of Mariëtte Teunissen, mteunissen@zorgbelang-zuidholland.nl  Telefoon: (088) 929 40 00

Afbeelding