Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

training op maat voor een adviesraad sociaal domein

“Veel geleerd, verhelderd om alles op een rijtje te zetten, en fijn om op deze manier met elkaar na te denken”

Een (her)start van een adviesraad, nieuwe leden of een evaluatie van het functioneren van een bestaande adviesraad. Dat zijn de voornaamste redenen waarvoor gemeenten en adviesraden bij Zorgbelang aankloppen voor een training op maat. De afgelopen jaren hebben we diverse adviesraden met een trainingsdag verder geholpen. Thema’s die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: De rol van de adviesraad, de rol van afzonderlijke leden, het netwerk, de signalerende functie, effectief advies aan de gemeente, samenwerking, samenstelling van de adviesraad, of  het vergroten van de bekendheid onder inwoners.

Alle ontwikkelingen in het sociaal domein vragen continue aanpassing van bestaande adviesraden in gemeenten en nieuwe vormen van cliëntenparticipatie. Het kan dan helpen om tijdens een trainingsdag met elkaar stil te staan bij deze ontwikkelingen en de inzet hierbij van de adviesraad. Wat gaat goed en wat kan anders en beter? De projectleiders van Zorgbelang Zuid-Holland zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kennen vele goede voorbeelden vanuit andere gemeenten. Het is altijd mooi om te zien hoe gedreven de leden van een adviesraad zijn om samen op te komen voor de inwoners die gebruik maken van de hulp en ondersteuning van de gemeente.

Van veel adviesraden krijgen we te horen, dat ze in alle drukte niet toe komen aan een evaluatie. Voor een voorzitter kan het dan prettig zijn om de rol even bij een onafhankelijk gespreksleider neer te kunnen leggen. Een trainingsdag levert vaak nieuwe inzichten en concrete ideeën op om direct mee aan de slag te gaan en versterkt de onderlinge verhoudingen en teamgeest.

Voor een training op maat maken we altijd eerst een vrijblijvende afspraak. Samen met de gemeente en adviesraad bekijken we waar de behoefte ligt en maken we een programma op maat.

“De training was verhelderend en verbindend. De ASM komt een aantal keer per jaar bijeen om te discussiëren over onderwerpen op het gebied van het sociaal domein. Maar we hebben gemerkt dat het ook goed is om af te toe de blik niet naar buiten te richten maar naar binnen en te praten over zaken als 'wie zijn we, waar staan we voor, wat is onze kernboodschap naar buiten toe? Kortom, staan alle neuzen nog dezelfde kant op? De gespreksleiders van Zorgbelang kunnen spiegelen en putten uit hun ervaring met adviesraden in andere gemeenten” (Sjoukje uit Maassluis)

Voor meer infiormatie kunt u contact opnemen met:

Afbeelding