Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Ondersteuning Wmo-adviesraden

Een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland kan de Wmo-adviesraad ondersteunen en adviseren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Opstellen van de agenda in overleg met (de voorzitter van) de Wmo-adviesraad.
  • Voorbereiding van en advisering over relevante beleidsthema’s.
  • Bijwonen van vergaderingen en toelichting op de agendapunten.
  • Notuleren.
  • Opstellen van adviezen, werkplan en jaarverslag.
  • Organiseren themabijeenkomsten.

De ondersteuning vindt plaats in nauw overleg met de Wmo-adviesraad. Naast de directe ondersteuning kan de Wmo-adviesraad gebruikmaken van producten die door Zorgbelang ontwikkeld zijn, zoals nieuwsbrieven Wmo en jeugdzorg, factsheet over logeervoorzieningen, checklist PGB en het keukentafelgesprek.

Wat levert het u op

De Wmo-adviesraad krijgt gerichte informatie vanuit cliëntenperspectief over de thema’s die spelen. Bovendien houdt Zorgbelang Zuid-Holland de Wmo-adviesraad op de hoogte van relevante ontwikkelingen. De ondersteuning bespaart tijd, de Wmo-adviesraad hoeft bijvoorbeeld niet meer zelf het advies op te stellen of een jaarverslag te schrijven.

Wat kunt u met de resultaten

De Wmo-adviesraad kan op basis van relevante informatie gericht gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen.

Wat is er al mee bereikt

Zorgbelang Zuid-Holland heeft veel ervaring met de ondersteuning van Wmo-adviesraden door de hele provincie. Daarnaast voert Zorgbelang projecten uit rond wijkgerichte participatie, Welzijn Nieuwe Stijl en integrale indicatiestelling. U kunt gebruikmaken van deze kennis en ervaring. Bovendien heeft Zorgbelang kennis over landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op onder andere het gebied van de Wmo, de transitie AWBZ en Jeugd.

Tips & trucs

Voor ondersteuning op maat: bedenk op welke onderdelen de Wmo-adviesraad ondersteuning kan gebruiken.

Download de brochure.

Afbeelding