Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Onafhankelijke klachtopvang Wmo

Onafhankelijke klachtopvang rond de Wmo houdt in dat er een centraal punt is voor opvang van klachten van burgers rond de Wmo. Deze opvang voldoet aan voor de gemeente relevante wet- en regelgeving en wordt daarnaast op onafhankelijke en deskundige wijze geboden.

Onafhankelijke klachtopvang rond de Wmo kan in verschillende vormen worden geboden. Mogelijke scenario’s zijn:

  1. Meldpunt Wmo: een punt waar burgers hun klacht als signaal kunnen aangeven. Deze klachten worden doorgespeeld naar de gemeente, die op grond hiervan haar beleid en/of aanbod kan verbeteren.
  2. Onafhankelijke klachtopvang: een van de gemeente onafhankelijke instantie waar burgers hun klachten rond de Wmo kunnen inbrengen en waar ze informatie, advies en ondersteuning krijgen bij de afhandeling hiervan.
  3. Vertrouwenspersoon: een van de gemeente onafhankelijke persoon die bemiddelt bij klachten over de Wmo.
  4. Een combinatie van de genoemde scenario’s.

Een adviseur van Zorgbelang Zuid-Holland kan deskundig advies en ondersteuning geven bij het realiseren van één of meerdere scenario’s binnen uw gemeente.

Wat biedt Zorgbelang

Zorgbelang Zuid-Holland heeft grondige kennis en jarenlange ervaring met onafhankelijke klachtopvang. Vanuit deze deskundigheid adviseert en ondersteunt ze de gemeente bij het realiseren van één of meer van genoemde scenario’s.

Wat wordt van de gemeente gevraagd

Als de gemeente kiest voor ondersteuning van een adviseur van Zorgbelang wordt van de gemeente verwacht dat:

  • er een vaste contactpersoon is binnen de gemeente waarmee samengewerkt kan worden om de gewenste vorm van klachtopvang te realiseren;
  • de gemeente waar nodig de adviseur faciliteert;
  • de gemeente de publiciteit verzorgt om de klachtopvang onder de aandacht van haar burgers te brengen.

Wat levert het u op

Het belang van onafhankelijke en deskundige klachtopvang voor de gemeente is:
meer zicht op wat er bij de burgers speelt, waardoor de gemeente haar beleid rond de Wmo gericht kan verbeteren;
door goede klachtopvang kunnen klachtenprocedures voorkomen worden of sneller verlopen, wat de gemeente financieel en qua tijd ontlast;
goede klachtopvang kan leiden tot meer klanttevredenheid bij de burgers, inzicht in en conformeren aan beslissingen van de gemeente.

Download de brochure.

Afbeelding