Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociale domein

Zorgbelang Zuid-Holland kan naast de onafhankelijke cliëntondersteuning in de langdurige zorg nu ook cliëntondersteuning bieden in het sociale domein. We ondersteunen de cliënt en het netwerk bij het vinden van de meest passende zorg en ondersteuning.

Cliëntondersteuners van Zorgbelang Zuid-Holland

De cliëntondersteuners van Zorgbelang Zuid-Holland denken met de cliënt en zijn/haar netwerk mee, helpen de situatie op een rijtje te zetten en geven als het nodig is informatie en advies. Zij helpen de weg te vinden naar mogelijke oplossingen en als het nodig is een aanspraak te doen op de gemeente, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg.

Levensbreed en alle doelgroepen

De cliëntondersteuners van Zorgbelang zijn ‘levensbreed’ deskundig: zij kunnen de cliënt en zijn/haar netwerk ondersteunen op alle levensterreinen variërend van wonen, zorg, zelfredzaamheid, participatie, werk en inkomen tot onderwijs. Alle burgers, jong, oud en ongeacht hun beperking, die vragen hebben over wonen, zorg, zelfredzaamheid, participatie, werk en inkomen of onderwijs kunnen een beroep doen op onze cliëntondersteuners.

Onafhankelijkheid

De cliëntondersteuners van Zorgbelang zijn onafhankelijk van de belangen van gemeente en (zorg)aanbieders. Ze staan naast cliënt en zijn/haar netwerk en handelen in hun belang.

Deskundigheid

Zorgbelang Zuid-Holland levert sinds 1 januari 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning voor cliënten in de Wet langdurige zorg. Deze vorm van ondersteuning ligt in het verlengde van de cliëntondersteuning in het sociale domein. Als Zorgbelang Zuid-Holland in uw gemeente de functie van onafhankelijk cliëntondersteuner vervult, is voor cliënten die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning doorstromen naar de langdurige zorg, de continuïteit van dienstverlening optimaal gewaarborgd.

Informele en formele cliëntondersteuners

Zorgbelang Zuid-Holland kan naast formele cliëntondersteuning ook informele cliëntondersteuning organiseren, waaronder (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. We bieden hen scholing, zoals de training ‘coach aan de keukentafel’ (link naar deze training), begeleiding en intervisie. Bovendien werken zij samen met onze cliëntondersteuners. Op deze manier kunnen we voor iedere cliënt een geschikte match maken.

Informatie

Voor meer informatie en/of een offerte op maat kunt u contact opnemen met:

Afbeelding