Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek

‘Na(ast) het tellen komt het vertellen’

Vanaf 2016 gaat u de ervaringen van uw inwoners met de Wmo en de jeugdhulp jaarlijks onderzoeken. Vóór 1 juli horen de resultaten te zijn verwerkt. Door dit onderzoek krijgt u veel kwantitatieve informatie over een deel van de doelgroepen. Zorgbelang Zuid-Holland kan voor u de noodzakelijke kwalitatieve verdieping en aanvulling verzorgen.

Verdieping cliëntervaringsonderzoek

Met het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek kunt u de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen en de jeugdhulp meten. Hiermee geeft u invulling aan het monitoren van de uitvoering van het beleid om inzicht te krijgen in hoeverre de in het beleidsplan gestelde beleidsdoelen behaald worden (output en outcome-indicatoren).

Met kwantitatief onderzoek worden veel cijfers bekend over de mate van cliënttevredenheid en in hoeverre bepaalde doelstellingen behaald worden. Om de scores op een bepaalde indicator te kunnen verklaren is echter aanvullend kwalitatief onderzoek nodig. De uitslag hiervan kunt u ook gebruiken om de kwaliteit of het resultaat te verbeteren. De ervaringsverhalen en ideeën van inwoners die gebruik maken van de voorzieningen, zijn waardevol om de kwaliteit en tevredenheid te verbeteren.

De stem van moeilijk bereikbare doelgroepen

Zowel de Wmo- als de jeugdhulpdoelgroepen zijn breed en zeer divers. Voor een goed beeld van de cliëntervaringen is het belangrijk dat veel mensen de schriftelijke vragenlijst invullen. Daarnaast is het nodig aanvullend onderzoek te doen. Een deel van de Wmo- en jeugdhulpdoelgroepen zal immers de vragenlijst niet invullen, zoals mensen met een (licht) verstandelijke beperking, GGZ-cliënten, jongeren en laaggeletterden. Hun ervaringen worden zo niet meegenomen. Hier biedt kwalitatief onderzoek de noodzakelijke aanvulling.

Wat kan Zorgbelang Zuid-Holland voor u doen

Zorgbelang Zuid-Holland kan voor u kwalitatief onderzoek uitvoeren onder de doelgroepen in uw gemeente. Een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland kan de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Coördinatie, organisatie en gespreksleiding van bijeenkomsten en gesprekken met cliënten, zoals focusgroepen, spiegelgesprekken, kijken door de ogen van de burger;
  • Bereiken en werven van cliënten/ervaringsdeskundigen;
  • Rapportage maken: het maken van de vertaalslag en opstellen van aanbevelingen aan de hand van de inbreng van cliënten/ervaringsdeskundigen.

Wat levert het u op

U krijgt inzicht in de ervaringen van cliënten die u met een vragenlijst niet bereikt en in  de achtergrond van de cijfers van het kwantitatief cliëntervaringsonderzoek. Met deze gegevens kunt u de kwaliteit en tevredenheid van de Wmo-voorzieningen en de jeugdhulp verbeteren.

Informatie en ondersteuning op maat

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders van Zorgbelang Zuid-Holland:

Afbeelding