Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Interviews

Een interview is een één-op-één-gesprek waarin de cliënt vragen krijgt voorgelegd over een of meer onderwerpen. De antwoorden helpen de organisatie aan kennis die voor verbeteringen van belang is.

Wat betekent het voor de deelnemer

De deelnemer heeft direct contact met de inter-viewer en gaat in gesprek over een bepaald onderwerp. De deelnemer voelt zich uitgedaagd om te praten over ervaringen in het verleden of over zaken die mogelijk in de toekomst spelen (‘wat als’-vragen).

Wat levert het u op

Door vooraf te bespreken naar welke informatie de organisatie op zoek is, is Zorgbelang Zuid-Holland in staat een goed gesprek te voeren. Samen met u worden de vragen geformuleerd, daardoor krijgt u inzicht in het cliëntenperspectief met betrekking tot de gekozen onderwerpen.

Wat kunt u met de resultaten

Uw organisatie krijgt vat op wat cliënten bezighoudt en hoe ze de zorg ervaren die hen geboden wordt. Individuele meningen en opvattingen over een specifiek onderwerp worden opgespoord en in kaart gebracht.

Wat is er al mee bereikt

Zorgbelang Zuid-Holland heeft een deel van het onderzoek van VWS uitgevoerd naar het effect van het werken met zorgzwaartepakketten (ZZP’s) in de sector Verpleging en Verzorging (AWBZ). Er is data verzameld door middel van interviews met ZZP-managers, verantwoordelijke directie-leden, met cliënten en eerst-verantwoordelijk verzorgenden (EVV’ers). De onderwerpen waren positieve en negatieve aspecten van de ZZP’s, de inhoud van de zorg, hoe er rekening wordt gehouden met wensen van de cliënt, keuzes die cliënten hebben en wat de cliënten merken van de ZZP’s. In een werkconferentie zijn de resultaten en aanbevelingen aangeboden en besproken met de betrokken zorgaanbieders.

Download de brochure

 

Afbeelding