Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Focusgroepbijeenkomst gemeenten

Ervaringsdeskundigen (zorgvragers en/of gebruikers) en mantelzorgers leveren vanuit ervaringsdeskundigheid input op vragen of aangedragen thema’s vanuit de gemeente en Wmo-raad over nieuw te ontwikkelen beleid op het gebied van zorg en welzijn. Daarbij wordt de methode van een spiegelgesprek toegepast. Tijdens het gesprek is er uitwisseling tussen de onafhankelijk gespreksleider en de ervaringsdeskundigen. Alle overige aanwezigen (beleidsmedewerkers/raadsleden/wethouders/projectleider/Wmo-raadsleden) zijn toehoorder en mengen zich op dat moment niet in het gesprek en stellen geen vragen. Aan het eind van het gesprek is er kort gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wat betekent het voor de deelnemer

Zorgbelang Zuid-Holland vraagt de deelnemers zich aan de hand van de vooraf toegestuurde vragen voor te bereiden. Indien nodig worden de vragen voorafgaand aan het gesprek besproken. Aan de deelnemers wordt gevraagd om over hun ervaringen te vertellen en zij worden uitgenodigd om oplossingsgerichte mogelijkheden en tips aan te dragen.

Wat levert het u op

Het verhaal vanuit de cliënten en mantelzorgers bij de focusbijeenkomst biedt een perspectief onafhankelijk van de aanbieders in zorg en welzijn. Het geeft inzicht hoe de mantelzorger en zorgvrager de zorg zelf regelt, al dan niet door gebruik te maken van de reguliere hulpverlening. Het geeft ook inzicht in minder sterke of verbeterpunten,

Wat kunt u met de resultaten

De focusgroepsbijeenkomst levert aanbevelingen en nieuwe inzichten op vanuit cliëntenperspectief, die u kunt verwerken in het te ontwikkelen beleid op het gebied van zorg en welzijn.

Wat is er al mee bereikt

Cliënten en mantelzorgers bieden zich als vrijwilliger aan bij een Wmo-loket om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Ze willen cliënten en mantelzorgers - die met dezelfde chronische ziekte of beperking
te maken hebben - ondersteunen bij de lange zoektocht naar adequate zorg en hen hiermee onnodige tegenslag en kosten besparen.

Tips & trucs

  • Geef duidelijk aan wat uw vragen zijn en wees selectief. Wat wilt u van de cliënt en mantelzorger weten? Hoe duidelijker de vraagstelling, hoe duidelijker het antwoord.
  • Zorg voor een veilige omgeving, waar het gesprek plaats kan vinden. Dat biedt meer mogelijkheden voor een open gesprek met de ervaringsdeskundigen.
  • Laat als gemeente en Wmo-raad uw waardering blijken voor het toevertrouwen van de persoonlijke ervaringen aan de toehoorders.

Download de brochure

 

Afbeelding