Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Gemeenten en adviesraden

De cliënt centraal stellen en daaromheen integrale zorg en ondersteuning bieden. Dat is de uitdaging waar veel gemeenten voor staan. Maar hoe doe u dat? En hoe betrekt u inwoners die gebruik maken van zorg en welzijn bij de transformatie in het Sociaal Domein? Hoe komt u in contact met jeugd en nieuwe Wmo-doelgroepen, zoals GGz-cliënten en mensen met een lichte verstandelijke beperking? De projectleiders van Zorgbelang Zuid-Holland hebben ruime ervaring  en expertise met cliëntenparticipatie en adviseren u hier graag bij. Speciaal voor u biedt Zorgbelang de volgende diensten aan:

Kwalitatief onderzoek

‘Na(ast) het tellen komt het vertellen’

Met het cliëntervaringsonderzoek worden veel cijfers bekend over de mate van cliënttevredenheid en in hoeverre bepaalde doelstellingen behaald worden. Om deze cijfers te kunnen verklaren en de zorg te verbeteren is verdiepend kwalitatief onderzoek nodig. De ervaringsverhalen en ideeën van inwoners die gebruik maken van de voorzieningen, zijn waardevol om de kwaliteit en tevredenheid te verbeteren.

Zorgbelang Zuid-Holland past diverse methoden van cliëntenparticipatie toe, maakt voor u een vertaalslag en stelt aanbevelingen op om uw beleid en daarmee de cliënttevredenheid te helpen verbeteren.

Meer informatie over kwalitatief-clientervaringsonderzoek

Ondersteuning Adviesraden Sociaal Domein

Vanaf de invoering van de Wmo heeft Zorgbelang Zuid-Holland een belangrijke rol vervuld bij de oprichting en inhoudelijke ondersteuning van Wmo-raden. Momenteel richten onze diensten zich op de nieuwe ontwikkelingen. Projectleiders bieden procesbegeleiding bij het verbreden van Wmo-raden naar Adviesraden Sociaal Domein. We bieden ondersteuning bij het vormen van regionale adviesraden. In gemeenten geven we samen met adviesraden invulling aan een goede samenwerking met  cliëntenraden van aanbieders van Wmo-maatwerk voorzieningen. In overleg met projectleiders bieden we tevens incompany trainingen op maat. Meer informatie.

Lees hier over uitgevoerde opdrachten in Schiedam, Cromstrijen, en Leerdam ..

Informele cliëntenparticipatie Jeugd

‘De pizzameeting met jongeren leverde veel nieuwe inzichten op’

Het betrekken van cliënten van jeugdhulp vraagt een meer informele benadering en organisatie.  Zorgbelang Zuid-Holland organiseert en begeleidt samen met de gemeenten en betrokken ouders en jongeren de meest aansprekende vorm van (informele) participatie. Met leden van de cliëntenraden heeft Zorgbelang een tienpuntenplan opgesteld van wensen en ideeën van ouders en kinderen.

Ook voor de nieuwe Wmo-doelgroepen voert Zorgbelang Zuid-Holland passende vormen van cliëntenparticipatie uit.

Lees over: klankbordgroep LVG

Methodieken

Hier vindt u de methodieken die Zorgbelang Zuid-Holland aanbiedt aan gemeenten. Voor vragen, een offerte of een advies op maat kunt u contact opnemen met Zorgbelang Zuid-Holland.

Afbeelding