Zorgbelang Zuid-Holland - Patiënten en consumenten platform

Cliëntenraden

Zorgbelang Zuid-Holland helpt cliëntenraden de cliëntenparticipatie uit te breiden of te verbeteren en uw positie binnen de zorginstelling te versterken. Wij ondersteunen en adviseren altijd op maat.

Wat kan de projectleider voor u doen?

Een projectleider van Zorgbelang Zuid-Holland kan de cliëntenraad ondersteunen bij en adviseren over:

  • Diverse maatwerktrainingen en/of workshops zoals achterbanraadpleging en effectief vergaderen.
  • Diverse methoden voor verdiepende cliëntenparticipatie zoals spiegelgesprekken, focusgroepen, e-panel, interviews en patiëntenpanels.
  • Nieuwe vormen van cliëntenparticipatie.• Verbindingen leggen met andere cliëntenraden.
  • Opstellen van een geanonimiseerde rapportage vanuit het Adviespunt Zorgbelang, n.a.v. een meldactie met meldingen en klachten over de instelling.
  • Het enquêterecht, bijvoorbeeld door jaarlijkse toetsing of op het moment dat de cliëntenraad gebruik wil maken van het enquêterecht.
  • Opstarten van een nieuwe cliëntenraad of het uitbreiden van een bestaande cliëntenraad
  • Begeleiden en ondersteunen bij de (eerste) vergaderingen.
  • Het (tijdelijk) voorzitten van de cliëntenraad.
  • Coachen van de voorzitter of de cliëntenraad.
  • Het toerusten bij het formuleren van gevraagde en ongevraagde adviezen.

Wat levert het u op

Zorgbelang Zuid-Holland biedt onafhankelijke ondersteuning en procesbegeleiding. U maakt hierbij gebruik van de ruime expertise en ervaring van onze adviseurs op het gebied van cliëntenparticipatie. Als procesbegeleider bieden we een verbindende rol tussen de betrokken partijen.

Wat kunt u met de resultaten

De cliëntenparticipatie in uw instelling is goed geborgd. Efficiënte cliëntenparticipatie levert goede feedback op het beleid van de organisatie. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg.Voor ondersteuning op maat brengen we graag een offerte voor u uit.

Download de brochure

Afbeelding